Uudised ja teated

Arvamuse küsimine AS Kaltsiit õhusaasteloa taotluse kohta

 

Teade avalikustatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 2.

Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse AS Kaltsiit õhusaasteloa nr L.ÕV/332388 taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

AS Kaltsiit käitis asub aadressil Otisaare lubjakivikarjäär, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ettevõtte põhitegevusalaks on killustiku tootmine. Ettevõte taotleb õhusaasteluba erinevas fraktsioonis lubjakivikillustiku tootmisele.
 
AS Kaltsiit õhusaasteloa taotlusmaterjalide ja lisadega on võimalik tutvuda SIIN.