« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 19. septembri istungist

 • Kehtestati Põltsamaa lossikompleksi muuseumihoone ja meistritemaja renditasudele järgmised ala/tsoonipõhised tariifid, mis arvestavad turu hinda, rendipindade äritegevuse potentsiaali ja kasutusvõimaluste erisusi:
  • 1.1. tsoon I (Muuseumihoone) – baastariif 4.00 eur + km/m2 (baastariif 100%);
  • 1.2. tsoon II (Meistritemaja I korrus) – 2.50 eur + km/m2 (62,5% baastariifist);
  • 1.3. tsoon III (Meistritemaja II korrus) – 2.00 eur + km/m2 (50% baastariifist);
  • 1.4. tsoon IV (Meistritemaja soklikorrus) – 1.80 eur + km/m2 (45% baastariifist);
  • 1.5. tsoon V (Restoran) – erikokkuleppel;
  • 1.6. tsoon VI (Kunstigalerii pART) – erikokkuleppel.
  • Hinnakorrektsiooni elluviimiseks anti renditasu osas üleminekuperiood järgmistele Meistritemaja rentnikele: Katre Meistrikoda OÜ, Puuhabe OÜ ja Põltsamaa Kunstiselts ning kehtestada perioodiks 1.10.2022-31.05.2023 renditasu määr üleminekuperioodi I etapiks järgnevalt:
   • 2.1. Meistritemaja I korrus – 1,00 eur + km/m2 (Katre Arula Meistrikoda OÜ, Osaühing PUUHABE);
   • 2.2. Meistritemaja soklikorrus– 0,80 eur + km/m2 (Põltsamaa Kunstiselts).

Renditasudele lisanduvad jooksvad kommunaalkulud (arvestuslikud või mõõdetavad). Arvestuslike kommunaalkulude aluseks on kasutatava pinna osakaal kogu kulust.

Lossikompleksis asuvas Meistritemajas tegutsevad püsivalt Katre Meistrikoda OÜ, Osaühing PUUHABE ja Põltsamaa Kunstiselts, kes annavad kompleksile olulist lisandväärtust, olles piirkonna brändisaadikuteks, atraktiivsed külastajate seas ning sageli külastuse esmased motivaatorid. Sellest tulenevalt on määratud rendihind mõnevõrra soodsam turu keskmisest.

 • Kehtestati alates Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hinnad kliendile Adavere alevikus asuvas teenuskohas aadressil Pargi 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald, järgmiselt:

 

Teenused

Ühik

Hind eurodes

1.1.

Täispansioniteenus ja majutus

 

 

1.1.1.

Täispansioniteenus kahekohalises toas

kuu

504,00

1.1.2.

Täispansioniteenus kahekohalises toas

ööpäev

16,52

1.1.3

Täispansioniteenus ühekohalises toas

kuu

548,00

1.1.4

Täispansioniteenus ühekohalises toas

ööpäev

17,97

1.2.

Sotsiaaltransporditeenus

 

 

1.2.1.

sotsiaaltransporditeenus elektriautoga

kilomeeter

0,25

1.2.2.

sotsiaaltransporditeenus teiste sõidukitega

kilomeeter

0,35

1.2.3.

sotsiaaltranspordi ooteaeg

tund

6,00

1.2.4.

sotsiaaltranspordi miinimumtasu

kord

3,00

1.2.5.

Sooja toidu kojuviimine Põltsamaa linnas

kord

2,00

1.3.

Koduteenus

 

 

1.3.1.

koduteenus

kord

3,00

1.4.

Isikliku abistaja teenus

 

 

1.4.1

Isikliku abistaja teenus

tund

1,00

1.5

Pesu pesemine ja kuivatamine

 

 

1.5.1.

pesu pesemine

masinatäis kuni 5 kg

2,50

1.5.2.

pesu kuivatamine

masinatäis kuni 5kg

1,50

1.6.

Duši kasutamine

45 min

3,00

1.7.

Päevakeskuse ruumide kasutamine

 

 

1.7.1.

saali kasutamine

päev

50,00

1.7.2.

Üür toetatud elamise teenuse kliendile

m2

3,00

1.8.

Dokumendi koopia tegemine, või skaneerimine ja väljatrükk

A4 leht

0,50

 

 • Kehtestati Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hinnad kliendile Põltsamaa linnas asuvas teenuskohas aadressil Lossi tn 47, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald järgmiselt:

 

Teenus

Ühik

Hind

2.1.

Sauna kasutamine

 

 

2.1.1.

Tavahind

tund

6,00

2.1.2.

Soodushind (pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed)

tund

4,00

2.2.

Duširuumi kasutamine

 

 

2.2.1.

Tavahind

45 min

4,00

2.2.2.

Soodushind (pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed)

45 min

3,00

2.3.

Pesu pesemine ja triikimine (pesu pesemisel on minimaalne pesu kogus väike masinatäis)

 

 

2.3.1.

tavahind

kg

1,80

2.3.2.

soodushind (pensionärid ja puuetega inimesed)

väike masinatäis

6,00

 

 

suur masinatäis

12,00

2.3.3.

triikimine /kalandriga/

kg

0,80

2.4.

Ruumide üür

 

 

2.4.1.

koolitusruum tööpäevadel

tund

10,00

2.4.2.

koolitusruum puhkepäevadel

tund

12,00

2.4.3.

ruumide üür pikemaks perioodiks

m2

4,00

2.5.

Koopia tegemine

A4 leht

0,50

2.6.

Teenused perepesas

 

 

2.6.1

lapsehoiuteenus

tund

4,00

2.6.2.

psühholoogi teenus

tund

40,00

2.7.

Eakate päevahoiuteenus

 

 

2.7.1

eakate päevahoiuteenus

päev

7,00

2.7.2

eakate päevahoiuteenus

tund

1,00

 

 • Kehtestati Põltsamaa Vallavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste hinnad kliendile järgmiselt:

 

Teenus

ühik

hind

3.1.

Eluruumi tagamise teenus

 

 

3.1.1.

Põltsamaa linnas asuvate kesk- ja lokaalküttega korterid

m2

2,00

3.1.2.

Põltsamaa linnas asuvate ahiküttega korterid

m2

1,50

4.1.3.

külades ja alevikes asuvate kesk- ja lokaalküttega korterid

m2

1,50

3.1.4.

külades ja alevikes asuvate ahiküttega korterid

m2

1,00

3.2.

Abivahendite laenutamine (turvahäll, turvatool, kargud, rulaator jms vahendid)

kuu

2,00

3.3.

Sotsiaaltransporditeenus

km

0,35

 

 • Kehtestati Põltsamaa Vallavalitsuse ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste omahinnad järgmiselt:

 

Teenuste omahind

Ühik

Hind

4.1

Toetatud pereteenus

tund

9,00

4.2.

Koduteenus

tund

8,00

4.3.

Isikliku abistaja teenus

tund

7,00

4.4.

Tugisikuteenus

tund

8,00

4.5.

Eakate päevahoiuteenus

päev

17,00

4.6.

Eakate päevahoiuteenus

tund

2,13

4.7.

Sotsiaaltransporditeenus

kilomeeter

0,65

4.8.

Nõustamisteenus

tund

20,00

4.9.

Lastekaitseteenus

tund

20,00

 

Teenuste hinnad kehtestati alates 1. oktoobrist 2022. Enne 1. oktoobrit 2022 sõlmitud rendilepingutes märgitud hind kehtib kuni lepingus kokku lepitud tähtaja lõpuni. Lepingu pikenemisel või pikendamisel rakendatakse käesolevas korralduses märgitud hinda. 

 • Lubati puhkusele vallavanem Karro Külanurm (ajavahemikul 27.09-10.10.2022). Vallavanemat Karro Külanurm asendab abivallavanem Kristi Klaos, kellel on kõik vallavanema õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on seotud vallavanema isikuga.
 • Seati Võhmanõmme külas asuvale Jalaka kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses. Sundvalduse alaks määratakse 2 meetrit toru teljest mõlemale poole.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.