« Tagasi

Toimus Põltsamaa noortevolikogu II koosseisu esimene kohtumine

Laupäeval toimus koolitaja Urmo Reitavi juhendamisel noortevolikogu esimene kohtumine noortekeskuses.

Kõigepealt said valla erinevatest piirkondadest pärit noored omavahel paremini tuttavaks. Selgus, et kokkutulnud noored väärtustavad üksteises enim avatust, suhtlemist, uudishimu, energilisust, aktiivsust, ausust, koostöö- ja kuulamisoskust. Grupitöödena kaardistati noorte pilgu läbi Põltsamaa valla trumpe ja kitsaskohti. Südantsoojendav oli kuulata noori rääkimas oma kodukandist uhkusega ja tunnustavalt ning noored oskavad vägagi hinnata siinset turvalist, ilusat, rohelist ja rahulikku elukeskkonda, huvitegevuse ja sportimisvõimaluste laia valikut, mitmekülgset kultuurielu, toredaid õpetajaid, aktiivseid noori ja paljut muud.

Pärastlõunal tulid noortevolikogu teist koosseisu tervitama volikogu esimees Reet Alev ning abivallavanem Kristi Klaos, kes andsid noortele ülevaate vastavalt volikogu töökorraldusest ning vallavalitsuse tähtsamatest tegemistest ja ülesannetest. Noored jagasid valla esindajatele julgelt oma ideid arendamist vajavate teemade osas ning koolitaja suunas noori koostama kitsaskohtadest noortevolikogu tegevuskava. Nii mõnigi noorte ettepanek on lihtsalt teostatav (kutsuda noortele rääkima rohkem oma kooli vilistlasi, filmide vaatamine lossis või talgupäevade korraldamine), teised aga eeldavad paremat omavahelist koostööd (küsimused söögivahetundide kohta, mõne õpetaja pädevuse hindamine, koolikeskkonna rõõmsavärvilisemaks muutmine, nädalavahetuste ja koolivaheaegade õppimiskoormus), kolmandad eeldavad rahaliste vahendite leidmist (uus ujula, spordivahendite uuendamine, mugavamad IT-lahendused).

Hea meel oli tõdeda, et lisaks Põltsamaa linnale olid esindatud ettepanekud Adavere ja Puurmani piirkonna kohta. Koolituspäev lõpetati üksteise tunnustamisega ning laiali mindi teadmisega, et juba sellel nädalal kohtutakse uuesti Viljandi linna noortevolikogu külastamiseks.

Projekti läbiviimist toetab Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.