Põltsamaa Vallavalitsuse 19.09.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 19. septembril algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Põltsamaa lossikompleksis renditasude kehtestamine (eelnõu 292)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

2. Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine (eelnõu 293)

Ettekandaja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

3.  Vallavanema puhkusele lubamine (eelnõu 294)

Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem

 

4. Võhmanõmme külas Jalaka kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks (eelnõu 295)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Arutelu teemal: valla ettevõtete (Põltsamaa vesi OÜ, SA Põltsamaa Sport, SA Põltsamaa Tervis) nõukogu liikmete avaliku konkursi tingimused.

 

Põhikirjad on leitavad siit: https://www.poltsamaa.ee/pohimaarused

 

6. Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon