« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus otsib oma meeskonda noorsootöö- ja tervisedendusspetsialisti

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi NOORSOOTÖÖ- JA

TERVISEDENDUSSPETSIALISTI ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 4. aprillini!

Noorsootöö- ja tervisedendusspetsialisti teenistusülesanneteks on:

 • valla noorsootöö ja tervisedenduse valdkondade arendamises ning tegevuste kavandamises osalemine;
 • valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine ning valdkondi puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • noorsootööga tegelevate organisatsioonide ja esinduste koostöö korraldamine;
 • valla ühiste noorsooalaste ürituste planeerimine ja koordineerimine;
 • eelarveprojektide koostamisel osalemine ja valdkondade osas eelarve täitmise jälgimine;
 • noorsootöö valdkonna toetuse taotluste menetlemine, taotlejate nõustamine, toetuste sihipärase kasutamise kontrollimine;
 • tervisealaste konverentside, seminaride, teabepäevade korraldamine;
 • valla tervisnõukogu töö korraldamine ja muud ametijuhendist tulenevad või ametikoha eesmärgiga seonduvad ühekordsed ülesanded.

Teenistusülesanded on täpsemalt kirjeldatud noorsootöö- ja tervisedendusspetsialisti ametijuhendis.

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • teadmised noorsootöö ja tervisedenduse korraldusest ning neid reguleerivatest õigusaktidest;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • inglise keele valdamine B 2-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 04.04.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „noorsootöö- ja tervisedendusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, e-post silja.peters@poltsamaa.ee  tel     510 5889.