« Tagasi

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 20.11.2023 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 20.11.2023 istungilt

1. Määrati Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas asuva Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringuga kavandatud liikluspinna kohanimeks Remmelga tänav.

2. Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Põltsamaa vallas, Aidu külas asuvale Heinaseemnekuivati-Lao kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks.

3. Muudeti Põltsamaa vallas Kuningamäe külas asuvate katastriüksuste koha-aadresse järgmiselt:

Jrk nr

Katastriüksuse number

Senine koha-aadress

Uus koha-aadress

1.1

61603:001:0081

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 4

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 1

1.2

61603:001:0082

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 6

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 3

1.3

61603:001:0053

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 8

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 5

1.4

61603:001:0032

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 10

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 7

1.5

61801:001:1104

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 1

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 2

1.6

61603:001:0051

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 3

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 4

1.7

61603:001:0170

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 5

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla,

Peetri tee 6

 

 

4. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Nurga külas Rehe katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.

5. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Mõisakülas Mandopõllu katastriüksuse  jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.

6. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Aidu külas Uue-Lepiku katastriüksuse  jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.

7. Kinnitati lihthanke „Põltsamaa Haldusele garaaži- ja kontoripinna rentimine Põltsamaa linnas", viitenumber: 271927, tulemused. Hanke eesmärgiks oli Põltsamaa Haldusele rentida Põltsamaa linnas kontori-ja garaažipinda koos välise asfaltpatsiga. Edukaks ja vastavaks tunnistati Bueno OÜ pakkumus. Pakkumuse ühe kuu rendimaksumuseks ilma käibemaksuta on 2150 eurot, mis teeb aastaseks renditasuks ilma käibemaksuta 25 800 eurot.

8. Koostöös volikogu komisjonide esimeeste ja majanduskomisjoniga vaadati veelkord üle Põltsamaa valla 2024. a eelarvetaotlused ja tehti eelarve tasakaalustamiseks vajalikud muudatused.