« Tagasi

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 13.11.2023 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 13.11.2023 istungilt

 

  1. Kooskõlatati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseis.
  2. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2023. aasta hankeplaani lisades sessesse täiendavalt neli hanget ning kinnitati hankeplaani uus redaktsioon.
  3. Eraldati Põltsamaa valla 2023. aasta reservfondist 8100 eurot Kõpu-Laisaare kergliiklustee Jõgeva suunale bussiootekoja paigaldamisega seotud lisatöö tellimiseks.
  4. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 06.11.2023 korraldust nr 2-3/2023/257 „Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (Piiri, Sopimetsa küla)".
  5. Kuulati Põltsamaa kunstikooli juhataja Gerli Räni ja õpetaja Ethel Hakkaja ülevaadet Põltsamaa kunstikooli eelarvetaotlusest ja kooli tegevusest ning tutvuti Põltsamaa kunstikooli ruumidega.