« Tagasi

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 06.11.2023 istungilt

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 06.11.2023 istungilt

 1. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Vitsjärve külas Kobina katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed
 2. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Lahavere külas Aivo katastriüksuse  jagamisega kolmeks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 3. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Aidu külas Raja katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 4. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pikknurme külas Vana-Tominga katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 5. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Tapiku külas Laane katastriüksuse jagamisega neljaks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 6. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Tõivere külas Kihva katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 7. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Umbusi külas Rusisoo katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 8. Nõustuti Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Sopimetsa külas Piiri katastriüksuse (katastritunnus 57301:001:0069 ja Piiri katastriüksuse (katastritunnus 61801:001:0130 pindala 4.81 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamisega neljaks katastriüksuseks ja määrati neile koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 9. Nõustuti Põltsamaa vallas Mõhkülas asuvate Õnne tn 1 ja Loojangu  katastriüksuste liitmisega üheks kinnisasjaks ning määrati katastriüksuste liitmisel tekkinud kinnisasja koha-aadressiks Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Õnne tn 1 ning sihtotstarbeks ärimaa.
 10. Moodustati mittetulundusliku tegevuse toetamise taotluste hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Kersti Pook, Evi Rohtla, Indrek Eensalu, Sigrid Maansoo, Silver Nõmmiksaar, Annika Kallasmaa, Katrin Kairo ja Kätrin Hanschmidt.
 11. Eraldati mittetulundusühingule Khordongi Ühing Eestis Põltsamaa valla 2023. aasta eelarvest 1850 eurot projekti kaasfinantseeringu katteks.
 12. Lubati vallavanem Karro Külanurm puhkusele 9 kalendripäevaks ajavahemikul 13.-21. november 2023. Vallavanemat asendab puhkuse ajal abivallavanem Kristi Klaos.
 13. 2024. a eelarve taotlusest andsid ülevaate Põltsamaa Vallavara OÜ, Puurmani Mõisakool,  Põltsamaa Kultuurikeskus, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Põltsamaa Valla Spordiklubi Tervis ja Põltsamaa Muusikakool.                        

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee