« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 sügisvooru toetused on jagatud

KOP sügisvooru esitati Jõgevamaal 19 projekti, millest tehnilise kontrolli järel saadeti hindamisele 15 taotlust: investeeringute meetmesse 9 ja kogukonna arengu meetmesse 6 taotlust. 

JAEKi nõukogu otsusega lisati KOP sügisvoorule ka maakonna Hajaasustuse programmi jääk ja nii sai sügisvoorus toetust 8 projekti summas 20810,92 eurot. 

 

Taotlusi esitati kõigest kolmest vallast: Põltsamaalt 8, Jõgevalt 4, Mustveest 7.

 

Loe lisaks https://jaek.ee/kop-2023/ 

Toetust said sügisvoorus järgmised projektid:

Jrk Taotleja Projekti nimi Punkte Toetus
1 Adavere Mõisa Selts Lapsed ja noored liikuma! Madalseikluspark Adaveresse, I etapp 3,71 4000,00
2 Piilsi Külade Selts Külakiik 3,56 1115,87
3 Sadala Külade Selts Teadmised ja oskused läbi ühistegevuste 3,42 2493,00
4 MTÜ Pajusi Teater Pajusi rahvamaja välilava 3,31 4000,00
5 mittetulundusühing Aidu Leede kinnistu mantelkorstna katuse renoveerimine 3,19 1080,00
6 Tapiku Külade Selts Tapiku Külade Seltsile telgi soetamine 3,14 1189,35
7 Puurmani Priitahtlik Päästeselts Elupäästev võimekus Puurmani kogukonnale 3,12 3564,00
8 Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda Avinurme piirkonna külaplatside korrastamine ja uuendamine 3,02 3368,70