Põltsamaa valla üldplaneering

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu kavandamise oluline alusdokument. Üldplaneeringuga määratakse tulevikku suunatud pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid ja täpsemad tingimused kuidas arenguid ellu viiakse. Üldplaneeringus seatud kokkulepped ja reeglid on aluseks kohaliku omavalitsuse ruumiotsustele ning elanike ja ettevõtete tegevusele.
 
Planeeringu koostamise hetkeseis:
 

ANALÜÜSID

VAATA LISAKS

 

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside koostamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.