Toetuse saajad 2023

Toetuse saajad Projekti nimi Otsustatud toetuse summa (RIIK+KOV)
Peeter Rõmmel Puiatu elamute veevarustus 21515,00
Merle Kodusaar Laugu kinnistu omapuhasti ehitamine 6496,32
Margus Ulp Kinnistu Läti-Tõnise omapuhasti QuickOne rajamine 6492,30
Urmas Metsma Kanalisatsiooni süsteemi rajamine, biopuhasti paigaldamine 5861,16
Karla Kasar Kanalisatsioonisüsteemid 5768,70
Kaja Brok Juhani talule Kuningamäel õige reoveesüsteem 5603,88
Rain Randmaa Biopuhasti paigaldus 5543,58
Merlyn Noormägi Kanalisatsioonisüsteem 5386,80
Lemmi Sarv Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 5362,68
Janek Kaiste Kanalisatsiooni rajamine Kristina kinnistul Umbusi külas 5201,88
Hans Soosaar Biopuhasti paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi rajamine 5065,20
Valdek Aru Biopuhasti rajamine 5061,18
Lilia Videršpan Biopuhasti ja kanalisatsiooni trassi paigaldus ja rajamine 4332,00
Toivo Soo Kinnistu Sookure, Mällikvere küla, Põltsamaa vald, puurkaevu rajamine koos torustikuga 4052,16
Hendrik Orion Orioni KÜ kanalisatsioonisüsteemi rajamine 4011,00
Janis Noormets Pendi KÜ kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3927,00
Tõnu Pärtel Kerdi kinnistu juurdepääsutee renoveerimine 3840,00
Merlin Narits Leebiku KÜ kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3806,00
Ain Pärs Pardiaugu KÜ kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3686,00
Õie Sandel Vana-Muru KÜ kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3605,00
Marko Post Tepu kinnistu veevärk. Puurkaev ja puurkaevupump koos lisadega 3537,60
Rene Adamson Veevarustus 3457,20
Olavi Strandberg Kuppari KÜ kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3384,00
Vavilov Feofan Juurdepääsuteede valdkonna projekt 2734,00
Made Sultson Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekt 2395,92
Heiko Aasma Veesüsteemi rajamine Luhavahi tallu 1768,80
Hans Soosaar Pumbasüsteemi paigaldamine ja veetrassi rajamine 1434,80