Toetuse saajad 2022

 

 

Toetuse saaja Projekti nimi Otsustatud toetuse summa, € 
Ain Kuusk Kanalisatsioonisüsteemide projekt 826,51
Ilve-Reet Lainemäe Maasikmäe talu biopuhasti 1579,86
Jaan Limberg Paemurru kanalisatsioon 1581,87
Jaan Aiaots Aiaotsa KÜ kanalisatsiooni süsteemi rajamine 1712,5
Sander Kukk Mäe talu kanalisatsiooni loomine 2019,5
Eve Raudvee Toomas KÜ kanalisatsiooni süsteemi rajamine 1732,5
Reigo Reinmets Krõõda kanalisatsioonisüsteemi ehitus 1800
Toomas Tiiman Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 2278
Matis Mauer Altvälja KÜ kanalisatsiooni süsteemi rajamine 1656
Viljar Koorts Kanalisatsiooni väljaehitamine Andrese talus 2269,5
Nele Rajasaar Alttoa talu biopuhastiga kanalisatsioonisüsteemi ehitus 3250
Ants Reinumägi Kanalisatsiooni välja ehitamine 3045
Veera Kopplemik Heitvee nõuetekohane kanaliseerimine 2170,8
Iris Reinula Toominga juurdepääsutee rekonstrueerimine 867,65
Reigo Reinmets Krõõda veesüsteemide ehitus 1425
Reet Vahtrik Veevarustussüsteemid 1105
Janar Tõnissoo Laisaare talu rauaeemaldusfiltri paigaldus 667,5
Elle Kuuse Vanakooli tee 21 veevärgi parendamine, veepehmendus-rauaeemaldusseadme paigaldamine 649,69
Britha Kondas Kaera talu veekvaliteedi parandamine 612,95
Veera Kopplemik Joogivee kättesaadavuse tagamine 827,45
Valve Kalam Kalami talu veepuhastuse seadme paigaldustoetuse taotlemine 207,68
Heiko Aasma Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Luhavahi tallu 2349,69
Einar Teras Kanalisatsioonisüsteem 2572,8
Toivo Uusna Elamu biopuhasti ja imbväljaku paigaldus 1887,38
Joel Päärmann Augusti talu veesüsteem 698,48
Merike Ohno Majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine 768,03
Agnes Kallisaar Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine 663,3
Agnes Kallisaar elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 2287,38
Annely Sääsk Veesüsteemide valdkonna projekt 1055,25
Diana Lepp Tuti biopuhasti 1815
Martti Veldi Vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine 492,45
Martti Veldi Kanalisatsioonisüsteemi uuendamine 1806,99
Mare Alnek Kanalisatsioonisüsteemi rajamine  2311,5
Mare Alnek Veesüsteemi rajamine 862,29
Eleene Jennison Apri kinnistule puurkaevu puurimine koos veesüsteemi rajamisega 1748,7
Eleene Jennison Apri kinnistule biopuhasti-imbsüsteemi ja kanalisatsiooni rajamine 1501,3
Helgi Vares Arisvere küla Mäe 1 kortermaja kanalisatsioonisüsteemi rajamine 5497,35
Aule Susi Veesüsteemid (puurkaevu rajamine) 1969,8
Alar Pullisaar Biopuhasti rajamine 2409,99
Urmas Kulu Ühiskanalisatsiooniga liitumise väljaehitamine 769,4
Joel Päärmann Augusti talu kanalisatsioon 1989,9
Monika Anton Juurdepääsutee remont Soojaagu majapidamisele 3250