Hajaasustuse programmist toetuse saajad

10.01.20

Põltsamaa Vallavalitsuse 21.08.2018 korralduse nr 2-3/2018/428 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" ja nr 2-3/2018/429 „Hajaasustuse programmi taotluse tingimuslik rahuldamine" alusel otsustati rahuldada alljärgnevad hajaasustusprogrammi taotlused:

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Toetuse suurus

Ardo Rosin

Juurdepääsutee rajamine Rosina kinnistule Mõhkülas

2 303,60 eurot

Varja Arusoo

Oti talu juurdepääsutee

2 009,20 eurot

Toomas Tiiman

Aruküla talu veefilter koos paigaldusega raua eemaldamiseks

1 761,54 eurot

Kalev Pedajas

Väike-Kamari küla, Naksitalu joogivee filtri paigaldamine

1 799,31 eurot

Jan Pähkel

Põltsamaa vald, Kõrkküla, Otsa talu veepuhastusseadme paigaldus

948,05 eurot

Luule Pähkel

Põltsamaa vald, Arisvere küla, Pähkli veepuhastusseadme paigaldus

948,05 eurot

Mikk Vabamäe

Luhaääre kinnistu veesüsteemi rajamine

723 eurot

Mikk Vabamäe

Luhaääre kinnistu kanalisatsiooni süsteemi rajamine

2 548 eurot

Liisi Evert

Haaviku kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekt

3 336,60 eurot

Ardo Rosin

Biopuhasti paigaldamine Rosina kinnistule Mõhkülas

   3 584 eurot

Vaike Järvik

Vanakooli tee 25 kanalisatsioonisüsteemid

3 975,78 eurot

Lauri Ottis

Oti kinnistu, Põltsamaa vald. kanalisatsioonisüsteem

4 509,54 eurot

Hermo Sakk

Pauastvere külas Tuulemäe kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3 987,84 eurot

Anna Jalakas

Aare kinnistu biopuhasti

3 332,58 eurot

Feofan Vavilov

Põltsamaa vald, Kauru küla, Lepiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus

3 706 eurot

Rainer Uusna

Teravmäe, Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald omapuhasti Smart 8 rajamine

5 177,76 eurot

Mark Liivamägi

Väinmari kanalisatsioon

4 636 eurot

Aivar Voll

Tuuleveski. Kaavere küla. Põltsamaa vald. Kanalisatsioonisüsteemid

4 277,28 eurot

Silvi Juhkam

Saarepera kinnistu kanalisatsiooni süsteemi rajamine

2 377 eurot

Maria-Liisa Tehver

Reoveemahuti Paigaldus Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Arisvere küla, Soone

1 809 eurot

Kaimar Kaljuste

Jõe, Väike-Kamari küla kanalisatsioonisüsteemide ehitus

3 055,20 eurot

Marek Saar

Jõgevamaa. Põltsamaa valla, Tõrenurme küla, Kurista talu biopuhasti paigaldus

3 995,88 eurot

Heinar Aasma

Elbi talu, Rõstla küla, Jõgeva maakonnas kanalisatsioonisüsteemi ehk biopuhasti paigaldus

3 919 eurot

Margus Karro

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Aidu küla, Karo. Reoveesüsteemi rajamine

4 020 eurot

Margus Karro

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Aidu küla, Karo. Puurkaevu rajamine

2 480 eurot

Egle Kivimägi

Põltsamaa vald, Lustivere küla, Männiku talu veesüsteemide ehitus

2 291,40 eurot

Kaimar Kaljuste

Jõe, Väike-Kamari küla veesüsteemide ehitus

2 492,40 eurot

Silvi Napsep

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pikknurme küla, Vahtra puurkaevu rajamine

1 360 eurot

Ain Ratassepp

Saare talu, Tammiku küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa veevarustussüsteem

1 125,60 eurot

Mario Lepp

Arro, Sulustvere k. Põltsamaav. Jõgeva mk veesüsteem

3 107,46 eurot

Peeter Oranen

Altvälja talu puurkaev

2 958,72 eurot

Heljo Lepp

Vitsjärve küla, Tammeoksa talu joogiveesüsteemi rajamine

2 452,20 eurot

Aivar Voll

Tuuleveski. Kaavere küla. Põltsamaa vald. Veesüsteemid

980,88 eurot

 

Toimetaja: RAIVO SUNI