Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla koostöölepingu punktis 2.1 on sätestatud, et oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ja töökordade ühtlustamiseks ning õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks moodustavad Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald hiljemalt 1. veebruariks 2017 järgmised töörühmad: juhtrühm, eelarve töörühm, majanduse töörühm, sotsiaalhoolekande töörühm, hariduse ja noorsootöö töörühm, kultuuri ja spordi töörühm, juriidiline töörühm.

ÜHINEMISLEHT SEPTEMBER 2017

TÖÖRÜHMADE ÜHISKOOSOLEKUTE PROTOKOLLID


JUHTRÜHM        JUHTRÜHMA PROTOKOLLID

 Jaan Aiaots, Põltsamaa linnapea

Reet Alev, Pajusi vallavanem

Aive Mauer, Puurmani vallasekretär

Margus Möldri, Puurmani vallavanem

Merike Sumla, Pajusi vallasekretär

Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem

Tiia Vahter, Põltsamaa linnasekretär

Janne Veski, Põltsamaa vallasekretär
 

EELARVE TÖÖRÜHM           TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID

Töörühma juht - Maimu Kelder, Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik

Sille Epro, Põltsamaa Linnavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja/pearaamatupidaja

Kaire Koit, Pajusi Vallavalitsuse pearaamatupidaja

Elle Kuuse, Puurmani Vallavalitsuse finantsnõunik

Piret Nõmmiksaar, Põltsamaa Vallavalitsuse pearaamatupidaja
 

MAJANDUSE TÖÖRÜHM         TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID

Töörühma juht - Maimu Kelder, Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik

Aivar Aigro, Põltsamaa Linnavalitsuse abilinnapea/linnamajandusosakonna juhataja

Karro Külanurm, Põltsamaa Vallavolikogu liige

Reet Alev, Pajusi vallavanem

Mark Liivamägi, Pajusi Vallavalitsuse abivallavanem

Arvo Pennonen, Puurmani Vallavalitsuse abivallavanem

Valev Uus, Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liige

Ain Valu, Põltsamaa Vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik
 

SOTSIAALHOOLEKANDE TÖÖRÜHM              TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID

Töörühma juht - Katti Lainoja, Põltsamaa Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Karmen Allev, Puurmani Vallavalitsuse sotsiaaltöö ja lastekaitse peaspetsialist

Tiia Juhkam, Pajusi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Kätlin Kruus, Põltsamaa Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist

Kadi Lilienthal, Pajusi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

Jane Ott, Põltsamaa Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist

Anne Veiram, Põltsamaa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
 

HARIDUSE JA NOORSOOTÖÖ TÖÖRÜHM        TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID

Töörühma juht - Kadri Suni, Põltsamaa Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik

Karmen Maikalu, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog

Silja Peters, Põltsamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik

Kaare Põder, Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare Algkooli direktor

Kaija Raud, Puurmani Vallavolikogu liige

Merike Sumla, Pajusi vallasekretär
 

KULTUURI JA SPORDI TÖÖRÜHM             TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID

Töörühma juht - Indrek Eensalu, Põltsamaa Vallavolikogu esimees

Aare Järvik, Puurmani Vallavolikogu esimees

Janne Karu, Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor

Elmo Krumm, Pisisaare Spordikeskuse juhataja

Meelis Kõressaar, Puurmani Rahvamaja juhataja

Margus Metsma, SA Põltsamaa Sport juhatuse liige

Silver Nõmmiksaar, Põltsamaa Vallavalitsuse spetsialist

Silja Peters, Põltsamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik
 

JURIIDILINE TÖÖRÜHM                TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID

Töörühma juht - Janne Veski, Põltsamaa vallasekretär

Aive Mauer, Puurmani vallasekretär

Merike Sumla, Pajusi vallasekretär

Tiia Vahter, Põltsamaa linnasekretär