Kuivade okste ja lehtede põletamine

Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere alevikus ning tiheasustusaladel on lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine kooskõlastatult kinnistu ning puhastusala naabritega vallavalitsuse poolt välja kuulutatud heakorrakuul.  Heakorrakuud toimuvad kevadel ja sügisel.
 
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aastaringselt, v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tuletegemise koht peab paiknema ohutul kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuletegemise koht peab olema ohutu.
 
Lisaks on Põltsamaa vallavalitsus korraldanud  koostöös AS-iga Epler & Lorenz ja OÜ-ga Põltsamaa Greid heakorrakuu raames haljastusjäätmete kogumisringe, et elanikel oleks võimalik tasuta vabaneda puulehtedest ja kuluheinast, s.h ka märjast, mida ei tohi põletada. 
 
Heakorra kuu ajal võetakse Põltsamaa jäätmejaamas elanikelt tasuta vastu puulehti ja kulu. Kui puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott eemaldada ning paigutada kilepakendi konteinerisse.
 
Puulehtede ning kulu hulgas ei tohi olla oksi, kive, puukoort, plasti jm inimtekkelisi esemeid. 
 
 

Hinnakirjad