Põltsamaa valla kriisikomisjon on moodustatud Põltsamaa vallavanema 22.12.2022 käskkirjaga nr 14-2/2022/8 
Komisjoni koosseisu on muudetud vallavanema 26.01.2023 käskkirjaga nr 14-2/2023/2
 
Kriisikomisjoni koosseis
komisjoni esimees:    Karro Külanurm, vallavanem;
komisjoni liikmed:      Andres Aasna, taristuspetsialist;
Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja;
Ivo Saarela, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri vanemkomissar;
Eda Joosep, Põltsamaa Vesi OÜ juhatuse liige;
Enno Ottis, Jõgeva Maleva Põltsamaa ÜK pealik;
Peeter Randoja, Päästeameti Põltsamaa PK 2 komandopealik;
Tiia Luht, TA Lõuna regionaalosakonna juhataja.
 

 

Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus