Korruptsiooni ennetamine

 

Rahandusministeeriumi, Justiitsiministeeriumi ja teiste partnerite koostöös on valminud juhend abistamaks omavalitsusjuhte, volikogu liikmeid, valla- või linnavalitsuse liikmeid, ametnikke ja töötajaid korruptsiooni ennetavate meetmete väljatöötamisel kohalikus omavalitsuses. Juhend annab praktilise ülevaate meetmetest, kuidas ennetada ja maandada enamlevinud korruptsiooniriske läbi toimiva sisekontrollisüsteemi ning milline on kohaliku omavalitsuse organite roll sisekontrollisüsteemi kujundamisel.

Juhend on leitav veebilehelt: https://haldusreform.fin.ee/juhendid/


Lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta leiab veebilehelt www.korruptsioon.ee