Pisisaare Spordikeskuse kodukord

11.01.18

PISISAARE SPORDIKESKUSE KODUKORD                               

Kinnitatud Pisisaare Spordikeskuse
juhataja käskkirjaga nr. 1-2/4  20.01.2016

1.      Külastusaeg

1.1. Spordikeskus on avatud:
              E-R    10.00-21.00
               P       10.00-21.00
Suveperioodil võivad lahtiolekuajad erineda eeltoodust.

1.2. Piletite müük lõppeb 1 tund enne spordikeskuse sulgemist.

 

2.      Teenuste eest tasumine

2.1. Spordikeskusesse sisenemisel tasutakse soovitud teenuse eest, vastu antakse kassatšekk ja kapivõti. Kassatšekk säilitatakse kuni külastusaja lõpuni. Lahkudes tagastatakse kapivõti administraatorile. Kapivõtme kaotamisel tasutakse kahjutasu vastavalt hinnakirjale.

2.2. Kõik spordikeskuse külastajad kinnitavad raha makstes, et neil on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund pakutavate teenuste kasutamiseks.

2.3. Kliendil on õigus osaleda treeningul ja/või viibida spordikeskuse neis ruumides, mille eest on tasutud või millised on treeninguteks broneeritud.

2.4. Kuni 7-aastased lapsed lubatakse spordikeskusesse ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga (lapsevanem, treener, õpetaja jne).

2.5.  Laste käitumise, oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.

 

3.      Spordikeskuse külastaja meelespea

3.1. Siseruumides v.a. fuajee viibitakse ainult sportlikes ja puhastes vahetusjalanõudes.

3.2.  Välisjalanõud jäetakse fuajees selleks ettenähtud riiulitele.

3.3. Ürituste külalised kannavad kaasavõetud vahetusjalanõusid või isiklikke kilest susse. Mõlema puudumisel saab kilest sussid osta administraatori käest.

3.4.  Spordikeskuse töötajad ei vastuta riietusruumi, kappi või mujale spordikeskusesse jäetud asjade ja väärtesemete eest.

3.5. Spordikeskuses hoitakse puhtust ja korda ning suhtutakse heaperemehelikult kõigisse kasutatavatesse vahenditesse ja ruumidesse.

3.6.  Lõhutud või mittetoimivast inventarist teavitatakse koheselt spordikeskuse töötajat.

3.7.  Tahtlikult tekitatud kahjude hüvitamine lepitakse kokku spordikeskuse juhatajaga.

3.8. Spordikeskus ei vastuta külastajal tekkinud sportlike vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.

3.9.   Riietumiseks ja pesemiseks kasutatakse selleks ettenähtud ruume.

3.10. Spordikeskusesse on keelatud siseneda lemmikloomade, jalgrataste, rulluiskude, rulade, külmrelvade (esemetega, mis võiks kahjustada teiste spordikeskuses viibijate tervislikku seisundit) ja tulirelvadega (v.a. ametnikud, kes viibivad territooriumil teenistusülesannete täitmisel).

3.11.  Eriolukordades järgitakse spordikeskuse töötajate korraldusi.

3.12.  Küsimuste või probleemide korral pöördutakse administraatori poole.

3.13. Õiguse fotografeerida või filmida üritusi ja treeninguid annab spordikeskuse juhataja või treeningu läbiviija.

 

4.      Rühmakülastaja meelespea

4.1. Õpilaste ja treeningrühmade saatja vastutab rühma tegevuse ja rühmas osalejate käitumise eest.

4.2. Tekkinud kahjud hüvitab saatja või kahju tekitaja.

 

5.      Spordisaali kasutaja meelespea

5.1. Spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks kõigile vastavalt broneeritud graafikule.

5.2.   Spordisaali kasutajad on kohustatud kinni pidama treeningaegadest.

5.3. Spordisaali kasutajad on kohustatud kasutama seadmeid ja inventari vastavalt nende kasutusotstarbele.

5.4.  Treeningud ja õppetunnid on üldjuhul publikuta.

5.5. Õpetaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel oleksid jalas sportlikud puhtad vahetusjalanõud.

5.6.  Ronimisseinal on ronimine keelatud v.a. teenuse tellimisel ning treeneri või õpetaja nõusolekul.

5.7. Treeningule võib kaasa võtta plastpudeliga joogivee. Spordisaalis ei tarvitata magusaid jooke ning ei sööda.

5.8.  Treeningu lõppedes jäetakse treeningpaik sellesse seisu, millises oli see treeningu alustades.

5.9.  Võistluste ajal treeninguid ei toimu.

 

6.      Jõusaali kasutaja meelespea

6.1.   Jõusaalis kantakse sportlikke jalanõusid.

6.2. Jõusaali võetakse kaasa rätik higi pühkimiseks. Pinkidel ja matil lamades asetatakse rätik pea alla.

6.3.  Jõusaalist inventari väljaviimine ei ole lubatud.

6.4.  Nooremad kui 15-aastased lubatakse jõusaali koos täiskasvanuga, kes vastutab noore eest.                    
NB! alla 15-aasta vanuste keha on kasvustaadiumis ning treening lisaraskustega pärsib normaalset füsioloogilist arengut (näiteks kasvamist).

6.5.  Pärast treeningut korrastatakse treeningkoht.

6.6.  Kang tõstetakse raskustest pärast harjutuse lõpetamist tühjaks.

6.7. Kettad, hantlid, kangid, käsikud ja muud tarvikud asetatakse pärast kasutamist neile ettenähtud kohtadele tagasi.

6.8. Treeningule võib kaasa võtta plastpudeliga joogivee. Jõusaalis ei tarvitata magusaid jooke ning ei sööda.

6.9.   Seadme rikke korral teavitatakse sellest administraatorit.

 

7.      Riietus- ja pesemisruumide ning saunade kasutaja meelespea

7.1.  Saunad töötavad alates kella 18.00-st.

7.2.  Saunad paneb tööle ja kuumust reguleerib administraator.

7.3.  Märjal põrandal liigutakse ettevaatlikult.

7.4. Sauna sisenetakse ujumisriietega või kaetakse end rätikuga, kuna mõlemad saunad on avatud kõigile külastajatele.

7.5.   Leili viskamiseks kasutatakse ainult sooja vett.

7.6. Pesemisruumides ja saunas on vihtlemine, raseerimine ja juuste värvimine keelatud.

7.7. Riietusruumist väljumisel tühjendatakse kapp isiklikest asjadest, lukustatakse kapiuks ja tagastatakse võti administraatorile.

 

8.      Magamistoa kasutaja meelespea

8.1.  Ruumi kasutusõiguse annab administraator.

8.2.  Ruumist lahkudes kustutakse tuled ja lukustatakse uks. Spordikeskuse töötajad ei vastuta kaduma läinud asjade eest.

8.3.  Tekitatud varalise kahju korral vastutab isik, kes ruumi rentis. Hüvitamine lepitakse kokku spordikeskuse juhatajaga.

 

9.      Spordikeskuses ja spordikeskuse territooriumil on keelatud:

9.1.  tarbida alkohoolseid jooke;

9.2.  tarbida narkootilisi aineid;

9.3.  suitsetada;

9.4.  viibida narko- või alkoholijoobes.

 

10.  Spordikeskuse personalil on õigus:

10.1. nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist spordikeskusest ja selle territooriumilt;

10.2.   peatada kodukorra juhiste mittetäitmise korral pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult ilma selle maksumust hüvitamata.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND