Jõgeva maakonnaplaneering ja teemaplaneering

25.03.19

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Jõgeva maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Põltsamaa vald, alates 24. oktoobrist 2017 Jõgeva vald ning alates 25. oktoobrist 2017 Mustvee vald. Mustvee valla koosseisu kuuluvad nüüd ka endised Avinurme ja Lohusuu vallad Ida-Viru maakonnast. Endine Tabivere vald arvati alates 25. oktoobrist 2017 Tartu maakonna Tartu valla koosseisu ning endine Pala vald alates 23. oktoobrist 2017 Tartu maakonna Peipsiääre valla koosseisu.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Jõgevamaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Jõgeva maakonna territoorium kirdeosas Ida-Viru maakonna arvelt ja vähenes kaguosas, kus Tartu maakonna territoorium selle võrra laienes. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Jõgevamaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Mustvee valla lõunaosas, Jõgeva vallas ja Põltsamaa vallas praeguse Jõgeva maakonna territooriumil Jõgeva maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Mustvee valla põhjaosas endise Ida-Viru maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Avinurme valla ja Lohusuu valla territooriumi osas) Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud lillaga).

Jõgevamaa lääneosas kehtib endiselt ka Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" (joonisel kujutatud tumekollasega).

Täiendava informatsiooni (k. a planeeringumenetlust puudutavate dokumentide) saamiseks palume pöörduda vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole:

Janika Merisalu

Janika.Merisalu@fin.ee

7 155 823

 

Toimetaja: RAIVO SUNI