Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

 
Põltsamaa vald liitus Sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud pilootprojektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekt kestab kuni 31.12.2022.
 
Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.
 
Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.
Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.
 
Projektis saab osaleda kuni 10 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta juhtumikorraldajaga  Helina Kalev. Telefon: +372 5911 1452 või e- post helina.kalev@poltsamaa.ee
 
Põltsamaa vald kaasab oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks sobivad teenusepakkujad: Inger Koolitus OÜ, Akerson OÜ, Heaolu- ja Taastumise Kool MTÜ, Kesk-Eesti Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, Nativitas OÜ.
 
 
Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt