Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 25. istung toimub 20. juunil 2019 algusega kell 12.00 Viljandi mnt 3 saalis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 25. istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019 algusega kell 12.00  Põltsamaal Viljandi mnt 3 vallamaja saalis.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

2. Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 50 „Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

3. Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Lisa_ Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2022

4. Puurmani Mõisa Sihtasutuse lõpetamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

5. Sihtasutuse Põltsamaa lossi ja parkide arendus lõpetamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni liige Lembit Paal

6. Roosi kinnisasja omandamine

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

7. Ülevaade majandusosakonna tööst

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

8. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm