Uudised ja teated

Energiamärgis

28.03.18

Tehnilise Järelevalve Amet juhib tähelepanu, et alates 01.01.2018 saab ehitusvaldkonnas tegutsev pädev isik oma kvalifikatsiooni tõendada ainult vastava kutsetunnistusega. Kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest oma pädevuse tõendamiseks enam ei piisa. See puudutab ka energiamärgiste andmist projekteeritavatele (nii uued kui ka oluliselt rekonstrueeritavad) hoonetele.

Energiamärgiseid, mis põhinevad energiaarvutustel (energiatõhususarv ehk nn. ETA märgis) ja antakse projekteeritavatele hoonetele (nii uued kui ka olulised rekonstrueeritavad hooned) võivad väljastada:

• Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase)

• Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase), sisaldab osakutset „Energiakasutuse modelleerija";

• Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 (EKR 8. tase).

Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Kutsekoja registrist:

(Täiskutsed): https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

(Osakutsed): https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/osakutsetunnistused

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND