« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse nädala info: 05.02-11.02

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

 

Üldine 

 • Järgmine vallavalitsuse istung toimub 12.02.2024. 
 • 06.02 kell 17.30 toimub Eskus volikogu kogukonnakomisjoni koosolek. 
 • 06.02 noortevolikogu 4. koosolek Puurmani Mõisakoolis. 
 • 08.02 kell 16.00 volikogu eestseisuse koosolek. 
 • 15.02 kell 16.00 vallavolikogu istung. 
 • Veebruarikuu vallaleht ilmub 22. veebruaril. Tähtaeg informatsiooni ja artiklite saatmiseks on 14. veebruar. Infot kogub arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür. 
 • Teenistujate puhkused ja ajutised töölt eemalolekud on leitavad valla veebilehel. 
 • Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud ning taotluste esitamise tähtaeg 1. aprill 2024. Täpsem info. 
 • Kaasava eelarve kord läheb muutmisele - võimalus esitada enda ettepanekud. 
 • Põltsamaa valla raamatukogude nädala MEMO 

Haridus-kultuur 

 • 06.02 kell 10.00 osakonna koosolek. 
 • 06.02 osaleb Carolin Tammekivi tervisedendajate kohtumine Türil. 
 • 06.02 kohtumine JAEK-iga noorte ettevõtlikkuse toetamise teemal. 
 • 06.02 kell 17.30 osaleb Silja Peters kogukonnakomisjoni koosolekul Eskus. 
 • 07.02 kell 14.00 osaleb Silja Peters NEET projekti koosolekul Jõgeval. 
 • 08.02 Murdepunkti 5. kohtumine. 
 • 08.02. Kell 14.00 osaleb Ehtel Valk ESF toetusmeetme töörühma koosolekul Jõgeval. 
 • 09.02 osaleb Ehtel Valk KOV kultuuritöötajate inspiratsioonipäeval Tallinnas. 
 • Valla huvihariduse ja huvitegevuse 2023.a aruande ja 2024. Aasta kava esitatud 01.02.2024. 
 • Valla tervisenõukogu koosseisu ja tegutsemise korra muutmise ettevalmistamine. 
 • Huvihariduse ja kultuuri teenusmudeli väljatöötamiseks vajalike materjalide kogumine. 
 • Vabariigi aastapäeva ürituse ettevalmistus ja kutsete saatmine. 
 • MTÜ-de toetuste aruannete läbivaatamine ja kontrollimine. 
 • PMN projekti ettevalmistused koostöövõrgustiku loomiseks sõprusomavalitsustega. 

Sotsiaal  

 • 05.02 kell 14:00 Võrgustikukohtumine - sotsiaalosakond, PPA, ohvriabi 
 • 06.02 kell 10:00 Infotund "Nutikas andur"  
 • 06.02 Vastuvõtt Puurmanis – Kelli-Ann K 
 • 06.02 Juhtumi arutelu SKA-ga – Eveli A 
 • 07.02 Erivajadustega laste sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna integreeritud tugi ja hindamised – Eveli A, Kadi R ja Kätlin K 
 • 07.02 Eestkostetavaga võrgustikukohtumine - Kätlin K 
 • 08.02 Teabepäev "Üldhooldusteenust osutavate asutuste turvalisus ja toimepidevus ning kriisivalmidus ja ennetus. Õiguslik vaade kohalike omavalitsuste kohustustele ja üldhooldusteenuse kvaliteedile" - Helina K ja Anna-Maria K  
 • 08.02 Õppepäev "Eestkostetava maksejõuetuse, erieestkoste- ja hooldusõiguse kohtupraktika" - Kristel Õ, Kristel K, Eveli A ja Kadi R 
 • Heaolu- ja terviseprofiili ülevaatamine ja täiendamine 
 • Murdepunkti toimimine 
 • Tavapärane töö. Inimeste vastuvõtt, kodukülastused, avalduste menetlemine, täiskasvanute eestkoste korraldamine, s.h kohtule arvamuste kirjutamine ja kohtutega suhtlemine, lastekaitsealane töö. s.h kohtudokumentide koostamine, eestkoste korraldamine, koostöövõrgustikud, juhtumiarutelud jmt. 

Rahandus 

 • 2024. aasta eelarvesse, volikogu poolt vastu võetud, muudatusettepanekute sisse viimine ja eelnõu ettevalmistamine 3. lugemiseks;  
 • Eelmise aasta tulemuste kontrollimine, varade ja kohustuste inventeerimine, ettevalmistused 2023. aasta aastaaruannete koostamiseks ning auditeerimiseks; 
 • Koostamisel on sidekulude- ja vahendite hüvitamise kord valla asutustes.; 
 • Elle Kuuse puhkab kuni 07.02.24, asendab Kaire Koit. 

Majandus ja arendus 

 • Vallateede talihoolduse koordineerimine ja kontroll. 
 • Teehoiukava ettevalmistamine avalikustamiseks. 
 • Puurmani kergliiklustee on kavas tulenevalt erinevatest kitsendustest I etapis rajada Laasme teeni Jõgeva mnt põhjapoolsele küljele.  
 • Ehitusprojektide arhiivi korrastamine.  
 • Põltsamaa valla uue jäätmekava avalikul väljapanekul ettepanekuid ei esitatud. Jäätmekava suunatakse volikogule vastuvõtmiseks. 

Projektid: 

 • Rahastusprojektide jooksvad tegevused (päringutele vastamine jms). 
 • Muinsuskaitseameti tähtajalisest taotlusvoorust sai toetuse Põltsamaa linnuse ringmüüri läänenurga konserveerimine. Rahastuses jäid valla taotlustest joone alla Pajusi mõisa peahoone vundamendi katmine ja Puurmani mõisa fassaadi restaureerimine. 

Planeeringud: 

 • Lahavere päikesepargi DP arendajaga kohtumine toimub 19.02. 
 • Kingu 10 detailplaneering suunatud vallavalitsusele kehtestamise otsustamiseks.  
 • Tõrukese kvartali DP osas esitatud seisukohale arvamuse kujundamine. 

Maa toimingud: 

 • J. Kuperjanovi tn 4a kinnisasja võõrandamisega soetud infopäringule vastamine. 

Kinnisvara: 

 • Osta.ee on enampakkumisel kinnistu Karja tn 8 Mällikvere külas alghinnaga 12 870 eurot. Enampakkumine lõppeb 06.02.2024 kell 12:00. 
 • Portaalis kv.ee on müügil Tiigi kinnistu Võisiku külas hinnaga 36 000 eurot.  
 • Ettevalmistamisel Esku, Võhma tee 10 (endine Vallavara, halduse kasutuses olev hoone; Vallavara omandis) võõrandamiseks enampakkumisel osta.ee keskkonnas.