« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd ehitus- ja planeeringuspetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

EHITUS- ja PLANEERINGUSPETSIALISTI ametikohale

Kandideerimistähtaega on pikendatud kuni 2. oktoobrini (k.a)

Ehitus- ja planeeringuspetsialisti teenistusülesanneteks on:

ehitus- ja planeerimisalaste õigusaktide eelnõude koostamine, arengu- ja strateegiliste dokumentide ning teemaplaneeringute koostamise protsessis osalemine, projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja projekteerimistingimuste koostamine, detailplaneeringu algatamise ja menetlemise protsessis vajalike toimingute korraldamine ning vajalike dokumentide koostamine jms.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on ehitus- ja planeeringuspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 
Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, ehitus- ja planeeringuspetsialist.
Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.
Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.
Ametikohale asumise aeg: niipea kui võimalik.

 

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus (omandamisel);
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • eesti keele oskus C1-tasemel (väga hea);
 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 02.10.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Ehitus- ja planeeringuspetsialisti konkurss".

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 53081082.