Oluline teada:

  • Väljapaneku aeg: 19. septembrist 20. novembrini 2022
  • Avaliku arutelu aeg ja koht: 29. septembril 2022 kell 18.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses
  • Avalikult väljapanekult laekunud ettepanekute tutvustus ja arutelu 5.detsembril ja 5. jaanuaril 2022 kell 17.30 Põltsamaa Kultuurikeskuses 
 
 
  • Kuhu saab esitada ettepanekuid: info@poltsamaa.ee või kirjalikult aadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn
 

Eriplaneering tuulepargi rajamiseks Põltsamaa vallas

Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/2021/59 algatati kogu Põltsamaa valla territooriumil (pindala 889,56 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse lahenduse koostamiseks.