« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Põltsamaa valla teenetemärgi andmiseks

 

Ettepanekuid teenetemärgi omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Ettepanek esitatakse Põltsamaa valla kantseleisse Lossi tn 9 kinnises ümbrikus märgusõnaga „teenetemärk" hiljemalt 2. jaanuariks 2019.

Teenetemärk antakse saajale üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul 22. veebruaril 2019.

Ettepanekus peavad sisalduma:

  1. Teenetemärgi kandidaadi nimi

  2. Teenetemärgi omistamise põhjendus

  3. Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev

Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast pärit või Põltsamaa vallas elavatele ja/või töötavale füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Põltsamaa valla arengule või kes on silma paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise saavutusega.  

Lisainfo: Ülle Ottokar ulle.ottokar@poltsamaa.ee tel 5300 2557

Põltsamaa valla tunnustamise kord