Põltsamaa valla arengukava 2040

24.10.19


Põltsamaa Vallavolikogu 18.10.2018 määrusega nr 58 võeti vastu Põltsamaa valla arengukava 2040.

Põltsamaa Vallavolikogu 17.10.2019 määrusega nr 17 muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 18. oktoobri 2018 määrust nr 58 „Põltsamaa valla arengukava 2040" eelarvestrateegiat (LISA 1).

LISA Põltsamaa valla arengukava 2040

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2020-2023

LISA 2 Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

LISA 3 Elanikkonna hinnang ja ettepanekud valdkondade lõikes (2018)

 

 

Põltsamaa Vallavolikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta:

 

Jõgeva maakonna arengustrateegia 2035+

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND