Põltsamaa valla arengukava 2040

27.06.19


Põltsamaa Vallavolikogu 18.10.2018 määrusega nr 58 võeti vastu Põltsamaa valla arengukava 2040.

LISA Põltsamaa valla arengukava 2040

LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019-2022

LISA 2 Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

LISA 3 Elanikkonna hinnang ja ettepanekud valdkondade lõikes (2018)

 

Põltsamaa Vallavolikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta:

 

Jõgeva maakonna arengustrateegia 2035+

 

 

 

Toimetaja: RAIVO SUNI