Uudised ja teated

Parkano sõpruskogudus aitas remontida Kursi kiriku orelit

Parkano sõpruskoguduse rahvas käis Kursi kogudust külastamas juuni lõpus. Jumalateenistusel 30.06 oli kaasas ka Parkano koguduse organist Sami Salomaa, kes laulis kirikulistele ühe laulu, mida ta ka ise oreliga saatis. Nii sai Sami tutvust teha Kursi kiriku oreliga, mis talle kohe väga meeldima hakkas.
 
Sami pani tähele, et orel vajab väikest remonti ja nii tekis mõte, et võiks sügisel Kursi kiriku orelile väikese hoolduse teha. Oktoobri keskel tuli Sami koos Reijo Lempineniga Eestisse ja nad tegid kolm päeva tööd Kursi kiriku orelit tolmust puhastades, häälestades ja remontides. 
 
Kursi kiriku orel on võetud kasutusele 5. augustil 1898 ja on Saueri orelitehase toodang. Kursi kirikut ei köeta ja tõenäoliselt ka sellepärast on orel säilinud suhteliselt hästi.
 
Viimaste aastate jooksul on oreli töös olnud korduvalt tõrkeid. Sageli on juhtunud näiteks seda, et osad hääled ei tööta. Orelil on ka olnud mõningaid väikseid õhulekkeid, mis on seganud oreli tööd.
 
Sami pani neid asju tähele ja sügisel sai enamus neist korda. Küsisin Sami käest, kuidas tema organistina hindab Kursi kiriku oreli seisukorda. Sami vastas, et ta täiesti imestab selle üle, kuidas Kursi kiriku orel võib olla niivõrd heas korras kõikide nende aastate järel. Tolmu on kogunenud väga palju ja kui oleks paar nädalat aega, siis saaks oreli väga heasse korda. Aga ka paari päevaga saab tehtud üpris palju, kuigi oht on selles, et tolm varsti koguneb uuesti ja hakab jälle oreli tööd segama.
 
Sami hinnangul on Kursi oreli näol tegemist väga kvaliteetse pilliga, mis sobib eriti hästi just koguduse laulu saatmiseks. Sami enda huvi orelite remondi ja hooldamise vastu algas siis, kui ta õppis puusepaks ja oli praktikal oreleid hooldamas Soomes ning ehitamas orelit Saksamaal. Kursi kiriku oreliga tutvumine oli Sami jaoks huvitav ka sellepärast, et sarnase ülesehitusega oreleid ei ole tema sõnul Soomes ühtainsatki. 
 
Küsisin veel Parkano sõprade käest, mis sunnib neid tulema omast vabast ajast Eestisse remontima sõpruskoguduse orelit? Sami vastas, et tema jaoks on tegemist tegelikult tööreisiga, mille eest palka maksab Parkano kogudus ja mis tahab niimoodi toetada Kursi sõpruskogudust.
 
Reijo ütles, et tema kui ettevõtja jaoks on Kursi kiriku oreli remontimine teretulnud vaheldus ja lausa puhkus, kuna puhkuse saamiseks tuleb ikkagi kodust välja tulla. Reijo on olnud algusest peale kontaktisik Kursi ja Parkano koguduste vahel ja Kursi kogudus on talle väga südamelähedane.  
 
Kursi kogudus on tänulik Parkano sõpruskogudusele abi eest. Hetkel töötab orel hästi ja jääme ootama, et äkki Sami ja Reijo leiavad kunagi kaks nädalat aega oreli suurema hoolduse jaoks.
 
Esa Luukkala
Kursi koguduse hooldajaõpetaja