Põltsamaa valla kaasav eelarve 2023 ettepanekud

 

 1. Koertepark Põltsamaal

Idee eesmärgiks on rajada Põltsamaa linna koerte jaoks turvaline koht- koertepark, kus koera saab vabalt rihma otsast lahti lasta ja koer saab füüsiliselt aktiivne olla ning koeraomanik koera jälgida ja temaga tegeleda. Hetkel selline koht, kus koerad saavad vabalt ringi joosta, Põltsamaa linna avalikus ruumis puudub. Koertepark rajataks Vana-Põltsamaa mõisaparki.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Mänguväljak lossihoovi

Kuulsasse kuningalossi vahva temaatilise mänguala rajamist ootavad pikisilmi paljud Põltsamaa lapsed ja lapsevanemad. Täna on mänguelemendid olemas pea igas suuremas Eesti linnuses. Ka Põltsamaa lastel on sama ootus. Ja ka eriline eelis, sest ainsana Eestis on neil päris oma kuningaloss, kus mängida kuningat, kuningannat ja rüütlimänge! Lossihoovi mänguala muudab kogu piirkonna peresõbralikumaks, sest lastele saab loodud veel üks tore paik, kus koos sõprade või perega elamuslikult aega veeta ning ennast arendada. Külastus muutub sisukamaks ja meeldejäävamaks ka kooligruppidele.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Kristi Klaos

 

 1. Felixhalli jõusaal

Põltsamaa Felixhalli jõusaalis on väga kehvad treenimisvõimalused ja seepärast otsivad noored muid võimalusi trenni tegemiseks, neil tuleb sõita Pisisaarde või Eskusse. Jõusaalid on aga piiratud kasutajate arvuga ja alati ei ole võimalik leida endale sobivat aega ning paljudele on takistuseks ka transpordivõimaluse puudumine.  Felixhalli jõusaali sisustus on 2005.aastast ning vahendid on halvas seisukorras (nt on tõstekangid kõverad, vahendid logisevad). Paljud ei soovi ja ei saa sellepärast neid kasutada turvalisuse huvides. Projekti eesmärgiks on kaasajastada Felixhalli jõusaali inventari, et kõikidel selle kasutajatel oleks rohkem võimalusi tegeleda füüsise treenimisega Põltsamaa vallas ja kodu lähedal Põltsamaa linnas.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 6012 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Sõprusepargi istumiskohad

Käesoleval aastal saab Sõpruse pargi rajamisest 50. aastat. Sõpruse park on olulise ajaloolise ning kultuurilise väärtusega paik ning selle säilimine tähtis. Viimastel aastatel on park jäänud unarusse ja aeg on teinud oma töö. Sel aastal on aga võetud eesmärgiks pargi olukorda parandada ning ilmet uuendada. Parki soovitakse luua tingimused, et inimesed saaksid seal vaba aega veeta, ajalooga tutvuda ning niisama looduses puhata. Hetkel puuduvad pargis selleks vajalikud sobilikud puhkekohad. Kaasava eelarve idee eesmärk on paigaldada parki istepingid ning nende juurde prügikastid, et vältida prügi loodusesse sattumist.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 10 810,40 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Põltsamaa parandustöökoda

Üha suurenevas tarbimishulluses ja keskkonnakriisis on oluline mõelda, kas ära kulunud või katki läinud asju saab ka parandada ja taaskasutusse võtta. Alati ei pea purunenud asju ära viskama ja kõigil inimestel ei pea kodus olema erinevaid tööriistu asjade parandamiseks, vaid parandustöid on võimalik läbi viia üheskoos ja ühiste tööriistadega Põltsamaa parandustöökojas. Projektiga plaanitakse Põltsamaa linnas Kesk tänav 2 asuvasse hoonesse luua kogukondlik parandustöökoda. See on ruum koos vajalike töövahenditega, mida inimesed saavad vajadusel töökojas kasutada.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 12 172,96 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Lustivere avalik rannaala

Lustiveres on Umbusi jõe paisutamisel tekkinud tehisjärv, mis on kohalike elanike hulgas populaarne suplus- ja kalapüügikoht. Rannaala rajamise eesmärk on kohalikele elanikele luua paremad ujumistingimused praegu olemasoleva asemele. Hetkel asub avalik supluskoht paisjärve idapoolsel kaldal eravalduste kõrval ning seal puudub ujumissild, mille pealt oleks mugav vette minna. Samuti ei ole riietumiskabiini, kus riideid vahetada. Kaasava eelarve raames soovitakse avalik rannaala rajada järve lõunapoolsele kaldale. Asukoht on valitud juba olemasoleva rannavolleplatsi juurde. Eesmärgiks on ehitada ujumissild, paigaldada prügikastid ja riietumiskabiin.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

Siseskatepargi parandamine (ei suunatud hääletusele)

Väli-skatepargis ei saa ilmastikuolude tõttu aastaringselt sõita, märg ilm kahjustab rattaid ja väli-skatepargis on libedaga ohtlik. Seega on ekstreemsportlastel vähe harjutamise võimalusi ja õpitud oskused ununevad. Teised sisepargid asuvad kaugel. Lähim neist on Paide siseskatepark, kuid ühistranspordiga ei saa sinna sõita, sest BMX-rattaid ei võeta bussi. Hetkel on noored leidnud hoone, mis asub Kamaris ning kuhu on võimalik tulevikus siseskatepark rajada. Hoone seisukord vajab aga remonti. Kaasava eelarve raames on plaanis Põltsamaa siseskatepargi katuse parandamine, akende paigaldamine ja lisa obstaaklite rajamine.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: Mitte suunata rahvahääletusele. Ettepanek hõlmab enamuse osas eraomandis oleva hoone parendamist (sh katuse, avatäidete ehitust). Ettepanekus puudub objekti aadress, omaniku nõusolek ning kirjeldus, kuidas tagatakse selle avalik kasutus (nt kes ja mis tingimustel pääseb seda kasutama jms). Samuti on komisjoni hinnangul väga suur risk, et tagada investeeringuobjekti 5 aastane avalik ja eesmärgipärane kasutus. Mittevastavuse alus: Kaasava eelarve kord, § 3 lg 5 p-d 4 ja 8

 

 1. Kalana laste mänguväljak

Idee sisuks on Kalana küla Metsa tee 5 katastriüksusele 57301:003.0070 laste mänguväljaku paigaldamine. Idee elluviimine toimub 2023. aasta suvel. Kalana küla kortermajade piirkonnas on laste tarbeks liivakastid ja mõni ajahambast puretud kiik. Laste tarbeks puuduvad tänapäevased mänguvahendid. Idee elluviimine suurendab maapiirkonnas laste võimalusi liikumiseks, vaba aega veetmiseks ja arendavate tegevustega tegelemiseks.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 14 500 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

Varjualused Pajusi parki (ei suunatud hääletusele)

Investeeringu eesmärgiks on luua Pajusi mõisaparki  mõnusad vihma eest kaitstud istekohad, mis suurendavad vaba aja veetmise võimalusi.  Korrastatud park ja meeldivad istumisvõimalused parandavad pargi külastuskorraldust ja on oma olemuselt Põltsamaa valla mainet toetavad, kuna erinevatel suveüritustel külastab Pajusi parki palju külalisi. Ettepaneku sisuks on paigaldada Pajusi mõisapargi avalikku ruumi kolm katusega varjestatud kahe pingi ja lauaga istumiskohta.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 4 696,80 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: Mitte suunata rahvahääletusele.* Komisjon otsustas mitte toetada, kuna kavandatud varjualused (3 tk) ei ole arvestades ümbritsevat hoonestust ja miljööd muinsuskaitse all olevasse parki sobivad. Park kuulub Põltsamaa vallale ning kinnistu omanik ehk vald ei nõustu antud investeeringu teostamisega ja seega puudub omaniku nõusolek Mittevastavuse alus: Kaasava eelarve kord, § 3 lg 5 p 8.

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Kristi Klaos

 

 1. Pajusi rahvamaja välilava

Ettepaneku eesmärgiks on Pajusi mõisa peahoone varemetes oleva tiiva kasutusse võtmine, uuele elule aitamine ja ca 331 m2-le vundamendile terrassi, välilava rajamine suvisteks etendusteks, kohviku pidamiseks jm sündmusteks. Pajusi mõisakompleksi alla kuulub mitmeid hooneid, mis on tänaseks taastatud ning saanud sisse uue elu. Kogu kompleks oma hoonestuse, mõisapargiga moodustab kauni terviku, kus hoonete arendused on teineteist otseselt toetavad ja seotud ning külast on saanud omaette vaatamisväärsus. Mõisa peamajast on alles üks tiib, mis rekonstrueeriti 2017 aastal ning mis tegutseb rahvamajana. Seal tegutsevad erinevad huviringid, Pajusi teater, viiakse läbi lastelaagreid jpm.  Mõisa peahoone teisest tiivast on alles vaid vundament. Vundamendi all on võlvkeldrid ja pealt on see kaetud betoonplaadiga, mis on mitmest kohast sisse kukkunud ja on  muutunud varisemisohtlikuks. Soov on päästa lagunev mõisa peahoone varemetes olev tiib ning võtta see kasutusse ning muuta kogu küla seeläbi veelgi atraktiivsemaks.  

Ettepaneku eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Kristi Klaos

 

 1. Tapiku laste mänguväljak ja kuur-aiamajakesed

Et muuta Tapiku külaplatsi atraktiivsemaks ja pakkuda seda külastavatele lastele rohkem paremaid ja huvitavamaid vaba aja veetmise ning  mängimisvõimalusi, paigutatakse platsile puidust mänguväljak- piraadilaev koos ronimisseinte, ronimisvõrgu ja liumäega. Lisaks vajavad varjualust Tapiku külaplatsi grilli- ja lõkkepuud. Selleks paigaldatakse  2 kuur-aiamajakest sobivatesse kohtadesse.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 5 280 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Mudajooks ja Kakao Pajusi külas

Üritus viiakse läbi Pajusi külas, ABF-i saekaatri õuel, Põltsamaa jõe poolsel muruplatsil kohe pärast Pajusi Mudajooksu (15.07.2023). Tegemist on jätkuüritusega, et pakkuda eelnevale üritusele tulnud rahvahulgale kohapeal kauemaks tegevust. Üritus algab paralleelselt Mudajooksuga kell 10.00 ja lõppeb sama päeva õhtul kell 21.00. Kohale tulevad oma ala meistrid. Nende seas tuntud avaliku elu tegelane Ivo Reinok. Külastajatele räägitakse kakaotseremooniast ja pakutakse seda ehedat kakaod. Ühine lauluring, elav muusika ja ekstaatiline tants kahe DJ muusika saatel. Tuleb kena suvine pai hingele.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 2 350 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Pikknurme külaplatsi rajamine

Antud projekti eesmärgiks on arendada välja Pikknurme külla multifunktsionaalne külaplats koos rajatistega, mis oleks elanikele kooskäimise kohaks ja ühiste tegevuste ning ürituste asupaigaks. Toetuse eest ostetakse ja paigaldatakse külaplatsile suur puidust külakiik, kaks katusega lauda, väligrill, puidust välikäimla,  lipumast ja rajatakse parkla. Tulevikus on mõeldud platsile rajada lastele mänguväljakud, korvpalli ja võrkpalliplats. Külaplatsi esmased ettevalmistus- ja koristustööd tehakse kevadel külaelanike poolt talgute korras. Projekt lahendab probleemi- Pikknurme küla kogukonnal pole kooskäimise ja  ühiste tegevuste ning ürituste läbiviimise kohta, aga nagu selgus küsitlusest ja kogukonna koosolekust, ühistegevusi külaelanikud soovivad. Projekti tulemina valmib külakeskus – Pikknurme külaplatsile paigaldatud rajatised  annavad külaelanikele võimaluse ühis- ja huvitegevuseks.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 14 914,40 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

 1. Puurmani mõisapargi uuendamine

Ettepaneku eesmärgiks on taastada tormituulte poolt hävinud Puurmani mõisapark.  Pargi liigirikkuse taastamisega ei ole tänaseks  jõutud tegeleda, mistõttu on pargi  üldseisundit võib hinnata  ebarahuldavaks. Eeldatavalt suureneb selle projekti läbiviimisel ka väikelindude liigirohkus. Pargi puistu uuendamine toetab igati vallale antud kohtusi, säilitada ja hoida muinsuskaitse all olevaid objekte. Käesoleva aasta  29.juulil  leiavad aset Puurmani Mõisakool 100 sündmused. Tegemist on väga suurejooneliste üritustega, kus kooli ja mõisaparki külastavad vilistlased. Projekti edukaks elluviimiseks on  olemas esmased  kooskõlastused Muinsuskaitseamet, kui Keskkonnaametiga.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 

Hindamiskomisjoni protokoll