Uudised ja teated

  Kõik üritused on tasuta. Rohkem infot nii Põltsamaa kui mujal maakonnas toimuvate ettevõtmiste kohta leiad siin https://ettevotlusnadal.ee/jogeva/   ...

Ettevõtlusnädala üritused Põltsamaal

  Kõik üritused on tasuta. Rohkem infot nii Põltsamaa kui mujal maakonnas toimuvate ettevõtmiste kohta leiad siin https://ettevotlusnadal.ee/jogeva/   ...

Teisipäeval, 24. septembril kell 14 avab Lossi tn 47 pidulikult uksed Põltsamaa Perepesa.    Perepesa on kogukondlik kooskäimise koht alates beebiootusest kuni lapse...

Teisipäeval avab uksed Põltsamaa Perepesa

Teisipäeval, 24. septembril kell 14 avab Lossi tn 47 pidulikult uksed Põltsamaa Perepesa.    Perepesa on kogukondlik kooskäimise koht alates beebiootusest kuni lapse...

Hange: 214075 Põltsamaa muuseumi ja turismiinfopunkti ruumide renoveerimine ja väljaehitamine Ühishankijad: Põltsamaa Vallavara OÜ /Põltsamaa Vallavalitsus Menetlusliik: Avatud...

Vallavalitsus otsib Põltsamaa muuseumi ruumide renoveerijat

Hange: 214075 Põltsamaa muuseumi ja turismiinfopunkti ruumide renoveerimine ja väljaehitamine Ühishankijad: Põltsamaa Vallavara OÜ /Põltsamaa Vallavalitsus Menetlusliik: Avatud...

Silla juurest Rivaali poole (Veski tänavale) pöörates tuleb tähele panna, et tööpäeviti on see tänav kell 7.30-9.00 mõeldud liiklemiseks vaid jalgsi või jalgrattaga. Koolilaste ohutuse huvides...

Muutus liikluskorraldus Veski tänaval ja raamatukogu taga

Silla juurest Rivaali poole (Veski tänavale) pöörates tuleb tähele panna, et tööpäeviti on see tänav kell 7.30-9.00 mõeldud liiklemiseks vaid jalgsi või jalgrattaga. Koolilaste ohutuse huvides...

  Kohtume neljapäeval, 19. septembril kell 12-16 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ruumides ja õuel!   Kõik huvilised on oodatud tutvuma Põltsamaa valla erinevate huviharidust ja...

Huvitegevuse mess tuleb taas!

  Kohtume neljapäeval, 19. septembril kell 12-16 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ruumides ja õuel!   Kõik huvilised on oodatud tutvuma Põltsamaa valla erinevate huviharidust ja...

  Alates 2017. aastast on riigi poolt omavalitsustele eraldatud huvihariduse ja huvitegevus lisatoetust. Iga omavalitus saab ise otsustada, kuidas see raha jagatakse  teenuse...

Taotle huvihariduse ja huvitegevuse toetust!

  Alates 2017. aastast on riigi poolt omavalitsustele eraldatud huvihariduse ja huvitegevus lisatoetust. Iga omavalitus saab ise otsustada, kuidas see raha jagatakse  teenuse...

Septembri alguses nii elanike kui ka ettevõtjate hulgas läbi viidud elamumajanduse teemalised küsitlused näitavad suurt huvi uute elamispindade vastu Põltsamaal.   Küsimusele, kas...

Küsitlus näitab suurt huvi uute elamispindade vastu Põltsamaal

Septembri alguses nii elanike kui ka ettevõtjate hulgas läbi viidud elamumajanduse teemalised küsitlused näitavad suurt huvi uute elamispindade vastu Põltsamaal.   Küsimusele, kas...

Põltsamaa Haldus annab teada, et sel nädalal läheb kuuks ajaks remonti Kohtumaja sild. Sellega seoses suletakse sild igapäevaseks liikluseks.    Tööde kestus sõltub...

Kohtumaja sild läheb kuuks ajaks remonti

Põltsamaa Haldus annab teada, et sel nädalal läheb kuuks ajaks remonti Kohtumaja sild. Sellega seoses suletakse sild igapäevaseks liikluseks.    Tööde kestus sõltub...

  Põltsamaa Vallavalitsus viis läbi riigihanke „24-kohalise bussi hankimine kasutusrendile võtmiseks" viitenumber 212452. Põltsamaa Vallavalitsuse 9. septembri korraldusega nr...

Pakkumuskutse 24-kohalise bussi liisinglepingu sõlmimiseks

  Põltsamaa Vallavalitsus viis läbi riigihanke „24-kohalise bussi hankimine kasutusrendile võtmiseks" viitenumber 212452. Põltsamaa Vallavalitsuse 9. septembri korraldusega nr...

Pakkumuskutse Põltsamaa linnas Lossi tänav 9 vallamaja ümberehitamise projekteerimiseks   Põltsamaa Vallavalitsus kutsub teid esitama hinnapakkumist Lossi tänav 9 vallamaja...

Vallavalitsus otsib vallamaja ümberprojekteerijat

Pakkumuskutse Põltsamaa linnas Lossi tänav 9 vallamaja ümberehitamise projekteerimiseks   Põltsamaa Vallavalitsus kutsub teid esitama hinnapakkumist Lossi tänav 9 vallamaja...

Tähelepanu, Põltsamaa valla nägemispuudega inimesed, nende sugulased ja sõbrad!   23. septembril kell 11 Põltsamaa Päevakeskuses (Lossi 47) algavas infotunnis tutvustatakse Eesti...

Kutse nägemispuudega inimeste infotundi

Tähelepanu, Põltsamaa valla nägemispuudega inimesed, nende sugulased ja sõbrad!   23. septembril kell 11 Põltsamaa Päevakeskuses (Lossi 47) algavas infotunnis tutvustatakse Eesti...

Põltsamaa Valla Päevakeskus võtab tööle HOOLDUSTÖÖTAJA - koduteenuse osutaja   Tööülesanded Ametikoha eesmärk on sotsiaalsete probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende...

Päevakeskus pakub tööd koduteenuse osutajale

Põltsamaa Valla Päevakeskus võtab tööle HOOLDUSTÖÖTAJA - koduteenuse osutaja   Tööülesanded Ametikoha eesmärk on sotsiaalsete probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende...

Sotsiaalkindlustusameti Perepäev toimub laupäeval 28. septembril kell 11-16 Kilplaste kojas, Müüsleri külas Järvamaal. Kõikidele eestkosteperedele, hooldusperedele ja lapsendajaperedele tasuta!...

Sotsiaalkindlustusameti perepäev

Sotsiaalkindlustusameti Perepäev toimub laupäeval 28. septembril kell 11-16 Kilplaste kojas, Müüsleri külas Järvamaal. Kõikidele eestkosteperedele, hooldusperedele ja lapsendajaperedele tasuta!...

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  JURISTI ametikoha täitmiseks   Juristi teenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega seotud...

Vallavalitsus pakub tööd juristile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  JURISTI ametikoha täitmiseks   Juristi teenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega seotud...

Viimastel aastatel Eesti tööturul valitsenud sisuliselt täistööhõive ja tööjõupuudus on muutunud tööandjate jaoks peamiseks arengut takistavaks teguriks. Sellegipoolest on paljudel Eesti noortel...

Tööandjad saavad taotleda toetust noorte töölevõtmiseks

Viimastel aastatel Eesti tööturul valitsenud sisuliselt täistööhõive ja tööjõupuudus on muutunud tööandjate jaoks peamiseks arengut takistavaks teguriks. Sellegipoolest on paljudel Eesti noortel...

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

Põltsamaa Vallavalitsus on järk-järgult uuendanud mitmetes asulates tänavate aadressiandmeid. Enamjaolt on muudetud majade numbreid, kuid on määratud ka uued tänava nimed. Muudatusi on tehtud...

Vallavalitsus võtab vastu majanumbri sooviavaldusi

Põltsamaa Vallavalitsus on järk-järgult uuendanud mitmetes asulates tänavate aadressiandmeid. Enamjaolt on muudetud majade numbreid, kuid on määratud ka uued tänava nimed. Muudatusi on tehtud...

3. septembril tegi Põltsamaa vallavalitsus otsuse, et AS Hoolekandeteenused saab Põltsamaale, Tartu mnt 5 kõrval asuvale krundile, ehitada kortermaja psüühilise erivajadusega inimestele. ...

Põltsamaale rajatakse psüühilise erivajadusega inimeste kodu

3. septembril tegi Põltsamaa vallavalitsus otsuse, et AS Hoolekandeteenused saab Põltsamaale, Tartu mnt 5 kõrval asuvale krundile, ehitada kortermaja psüühilise erivajadusega inimestele. ...

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) on koostöös maakonna valdadega tunnustamas parimaid ettevõtjaid. Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted,...

Põltsamaa vallavalitsus kutsub märkama tublisid ettevõtjaid

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) on koostöös maakonna valdadega tunnustamas parimaid ettevõtjaid. Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted,...

Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muutmise eelnõu on avalikustatud Põltsamaa valla veebilehel ja valla raamatukogudes.   Arengukava peab hõlmama iga...

Põltsamaa valla arengukava 2040 muutmine

Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muutmise eelnõu on avalikustatud Põltsamaa valla veebilehel ja valla raamatukogudes.   Arengukava peab hõlmama iga...

Põltsamaa Vallavalitsus on kaardistamas vajadust uute elamispindade järele ja viib sellega seoses Põltsamaa piirkonna elanike seas läbi väikse küsitluse. Küsitluse tulemused aitavad meil...

Osale elamumajanduse teemalises küsitluses!

Põltsamaa Vallavalitsus on kaardistamas vajadust uute elamispindade järele ja viib sellega seoses Põltsamaa piirkonna elanike seas läbi väikse küsitluse. Küsitluse tulemused aitavad meil...

Põltsamaa staadioni planeering võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 1-3/2019/35 ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 20. juunist 5. augustini, kui...

Põltsamaa staadioni detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja arutelust

Põltsamaa staadioni planeering võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 1-3/2019/35 ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 20. juunist 5. augustini, kui...

NB! Põltsamaa Vallavalitsus on valmis nõu ja jõuga aitama kaasa taotluste koostamisele. Abi saamiseks kirjuta aadressile kristi.klaos@poltsamaa.ee   Siseministeerium toetab...

30. septembrini saab taotleda toetust kogukondliku turvalisuse suurendamiseks

NB! Põltsamaa Vallavalitsus on valmis nõu ja jõuga aitama kaasa taotluste koostamisele. Abi saamiseks kirjuta aadressile kristi.klaos@poltsamaa.ee   Siseministeerium toetab...

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Terviseamet võttis Pajusi ja Aidu ujumiskohtades 26. augustil kordusproovid ja leidis, et mõlemas veekogus vastab vee kvaliteet ujumiskohtadele kehtestatud normidele.   Kaks nädalat...

Terviseameti kordusproovid lubavad Pajusis ja Aidus ujuda

Terviseamet võttis Pajusi ja Aidu ujumiskohtades 26. augustil kordusproovid ja leidis, et mõlemas veekogus vastab vee kvaliteet ujumiskohtadele kehtestatud normidele.   Kaks nädalat...

Keskkonnaminister on 27.06.2019 käskkirjaga 1-2/19/573, 24.07.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/533 ja 14.08.20019 käskkirjaga nr 1-2/19/571 otsustanud põllumajanduslikuks kasutamiseks anda avalikul...

Riik annab põllumajanduslikuks kasutamiseks maatüki Mõhkülas

Keskkonnaminister on 27.06.2019 käskkirjaga 1-2/19/573, 24.07.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/533 ja 14.08.20019 käskkirjaga nr 1-2/19/571 otsustanud põllumajanduslikuks kasutamiseks anda avalikul...

Aidu Lasteaed-Algkool võtab konkursi korras tööle alates 08.10.2019 tähtajalise lepinguga  (lapsehoolduse puhkuse ajaks)   LASTEAIA ÕPETAJA   Ootame...

Aidu Lasteaed-Algkool pakub tööd

Aidu Lasteaed-Algkool võtab konkursi korras tööle alates 08.10.2019 tähtajalise lepinguga  (lapsehoolduse puhkuse ajaks)   LASTEAIA ÕPETAJA   Ootame...

Keskkonnaminister on 14. augusti käskkirjaga otsustanud avalikul enampakkumisel anda põllumajanduslikuks kasutamiseks 100 riigi omandis olevat kinnisasja. Enampakkumise korraldajaks määras...

Riik annab enampakkumisel Põltsamaa vallas kasutusele kaks maatükki

Keskkonnaminister on 14. augusti käskkirjaga otsustanud avalikul enampakkumisel anda põllumajanduslikuks kasutamiseks 100 riigi omandis olevat kinnisasja. Enampakkumise korraldajaks määras...

Elektrilevi alustas Põltsamaa vallas kiire interneti võrgu ehitustöid. Esimesed tööd on 2019. aastal algamas ka Põltsamaa linnas, kus ettevõte rajab kiire interneti võimaluse kokku 330 kodule ja...

Elektrilevi on rajamas Põltsamaa valda kiire interneti võrku

Elektrilevi alustas Põltsamaa vallas kiire interneti võrgu ehitustöid. Esimesed tööd on 2019. aastal algamas ka Põltsamaa linnas, kus ettevõte rajab kiire interneti võimaluse kokku 330 kodule ja...

Täna algas Tervise Arengu Instituudi (TAI) „Septembris ei joo" kampaania, millega kutsutakse inimesi võtma septembrikuus puhkust alkoholist. Mullu liitus aktsiooniga ligi 28 tuhat inimest. TAI...

Osale kampaanias "Septembris ei joo"!

Täna algas Tervise Arengu Instituudi (TAI) „Septembris ei joo" kampaania, millega kutsutakse inimesi võtma septembrikuus puhkust alkoholist. Mullu liitus aktsiooniga ligi 28 tuhat inimest. TAI...

Täna, 26. augustil algasid Põltsamaa rippsillal remonditööd ja sellega seoses on sild liiklemiseks suletud. Remont kestab hinnanguliselt kaks nädalat ja kui kõik läheb plaanipäraselt, on sild...

Põltsamaa rippsild on remonditöödeks suletud

Täna, 26. augustil algasid Põltsamaa rippsillal remonditööd ja sellega seoses on sild liiklemiseks suletud. Remont kestab hinnanguliselt kaks nädalat ja kui kõik läheb plaanipäraselt, on sild...

AS Hoolekandeteenused saatis täna Põltsamaa vallavalitsusele taotluse jätkata projekteerimistingimuste väljastamist Tartu mnt 5 kõrval asuvale krundile. Võttes arvesse kogukonna ja...

AS Hoolekandeteenused on valmis rajama erihooldekodu Tartu mnt 5 kõrval asuvale krundile

AS Hoolekandeteenused saatis täna Põltsamaa vallavalitsusele taotluse jätkata projekteerimistingimuste väljastamist Tartu mnt 5 kõrval asuvale krundile. Võttes arvesse kogukonna ja...

Kuna Pajusi mõisa supluskoht ja Aidu tehisjärv sisaldavad lubatust rohkem soole enterokokke, ei soovita Põltsamaa Vallavalitsus seal ujumas käia. Terviseamet võttis mõlemas  supluskohas...

Pajusi ja Aidu supluskohtades leiti lubatust rohkem soole enterokokke

Kuna Pajusi mõisa supluskoht ja Aidu tehisjärv sisaldavad lubatust rohkem soole enterokokke, ei soovita Põltsamaa Vallavalitsus seal ujumas käia. Terviseamet võttis mõlemas  supluskohas...

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

PRIA võtab vastu noore põllumajandusettevõtja toetuse taotlusi

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

Balti keti 30. aastapäeval külastab Põltsamaad maailma parimaid köieakrobaate Jaan Roose, kes kõnnib umbes 2 cm laiusel lindil üle Põltsamaa jõe.   Roose astub üles 23. augustil...

Balti keti aastapäev toob Põltsamaale maailma parima köieakrobaadi

Balti keti 30. aastapäeval külastab Põltsamaad maailma parimaid köieakrobaate Jaan Roose, kes kõnnib umbes 2 cm laiusel lindil üle Põltsamaa jõe.   Roose astub üles 23. augustil...

Head emad-isad!   Kamari lasteaed on õuerühma avamiseks valmis! Teie lapsi ootavad õpetaja Ulvi Tatar ja õpetaja abi Elika Metsla 21. augustil alates kella 8:00-st.   ...

Kamari õuerühm alustab, veel on vabu kohti!

Head emad-isad!   Kamari lasteaed on õuerühma avamiseks valmis! Teie lapsi ootavad õpetaja Ulvi Tatar ja õpetaja abi Elika Metsla 21. augustil alates kella 8:00-st.   ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Põltsamaa alustab õppeaastat esmaspäeval, 2. septembril. Aktused toimuvad valla koolides ja lasteaedades järgmistel kellaaegadel:   Kool/lasteaed ...

Aktused Põltsamaa valla koolides ja lasteaedades

Põltsamaa alustab õppeaastat esmaspäeval, 2. septembril. Aktused toimuvad valla koolides ja lasteaedades järgmistel kellaaegadel:   Kool/lasteaed ...

Registraator-assistent perearstikeskusesse Põltsamaa linn, Lossi tn. 49   Seoses uue asutuse tööle hakkamisega otsib Põltsamaa Perearstikeskus oma sõbralikku kollektiivi...

Põltsamaa Perearstikeskus pakub tööd registraator-assistendile

Registraator-assistent perearstikeskusesse Põltsamaa linn, Lossi tn. 49   Seoses uue asutuse tööle hakkamisega otsib Põltsamaa Perearstikeskus oma sõbralikku kollektiivi...

SA Põltsamaa Tervis sai riigilt miljon eurot kahe hooldekodu teenusüksuse rajamiseks Põltsamaale.   Riigi toel on plaanis Põltsamaale rajada kaks 30-kohalist liginullenergiahoonet....

Riik toetas miljoni euroga hooldekodu rajamist Põltsamaale

SA Põltsamaa Tervis sai riigilt miljon eurot kahe hooldekodu teenusüksuse rajamiseks Põltsamaale.   Riigi toel on plaanis Põltsamaale rajada kaks 30-kohalist liginullenergiahoonet....

9. augusti Põltsamaa Teatajas ilmus lugejakiri, mis sisaldas mitmeid küsimusi Põltsamaale kavandatava erihooldekodu kohta. Neist olulisim – kas vallavalitsusel oleks võimalik taganeda...

Erihooldekodu asukoht peab olema mugav nii selle elanikele kui ka põltsamaalastele

9. augusti Põltsamaa Teatajas ilmus lugejakiri, mis sisaldas mitmeid küsimusi Põltsamaale kavandatava erihooldekodu kohta. Neist olulisim – kas vallavalitsusel oleks võimalik taganeda...

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  JURISTI ametikoha täitmiseks   Juristi t eenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega...

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd juristile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  JURISTI ametikoha täitmiseks   Juristi t eenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega...

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  MAASPETSIALISTI ametikoha täitmiseks   Maaspetsialisti t eenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud...

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd maaspetsialistile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  MAASPETSIALISTI ametikoha täitmiseks   Maaspetsialisti t eenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud...

Juristi blogi suvine postitus teeb ülevaate esimesel poolaastal korteriühistuid puudutanud kohtupraktikast: http://www.veebikodu.eu/korteriuhistud/korteriuhistute-kohtupraktika-2019/ . ...

Infokiri korteriühistu juhile

Juristi blogi suvine postitus teeb ülevaate esimesel poolaastal korteriühistuid puudutanud kohtupraktikast: http://www.veebikodu.eu/korteriuhistud/korteriuhistute-kohtupraktika-2019/ . ...

Põltsamaa Vallavalitsus annab teada, et 1. septembrist 2019 muutuvad sotsiaalosakonna vastuvõtuajad. Uued vastuvõtuajad on teisipäev ja neljapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00. Vastuvõtuaeg...

1. septembrist muutuvad sotsiaalosakonna vastuvõtuajad

Põltsamaa Vallavalitsus annab teada, et 1. septembrist 2019 muutuvad sotsiaalosakonna vastuvõtuajad. Uued vastuvõtuajad on teisipäev ja neljapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00. Vastuvõtuaeg...

Eestis on hõredama asustusega maapiirkondades tänaseni ligi 162 000 majapidamist ja ettevõtet, millel puudub ligipääs kaasaegsele internetiühendusele.  Ajal, mil suuremate linnade elanikud...

Levikom alustab Põltsamaal tarbijate ühendamist kiire internetiga

Eestis on hõredama asustusega maapiirkondades tänaseni ligi 162 000 majapidamist ja ettevõtet, millel puudub ligipääs kaasaegsele internetiühendusele.  Ajal, mil suuremate linnade elanikud...

Põltsamaa Raamatukogu kuulutab välja konkursi teenindusjuhi ametikohale.    Peamisteks ülesanneteks on:  Kvaliteetse ja kaasaegse teeninduse korraldamine ja...

Põltsamaa Raamatukogu otsib teenindusjuhti

Põltsamaa Raamatukogu kuulutab välja konkursi teenindusjuhi ametikohale.    Peamisteks ülesanneteks on:  Kvaliteetse ja kaasaegse teeninduse korraldamine ja...

  Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava...

KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

  Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava...

  Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 3, Põltsamaa Vallavalitsuse 30.07.2019 korraldusega nr 2-3/2019/364 kehtestati Mari, Paala ja Kale...

Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

  Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 3, Põltsamaa Vallavalitsuse 30.07.2019 korraldusega nr 2-3/2019/364 kehtestati Mari, Paala ja Kale...

  Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta...

Kampaania #meieajakangelane julgustab vägivaldses suhtes olijaid abi küsima

  Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta...

Näitan: 351-400
Elemente lehe kohta 50
of 15