Uudised ja teated

Põltsamaa vallas elav Kiigemetsa Kooli õpilane Janeli Teas osaleb märtsis eriolümpia maailmamängudel Araabia Ühendemiraatides.    Janeli võistleb sportvõimlemises. Tema...

Janeli Teas osaleb eriolümpia maailmamängudel

Põltsamaa vallas elav Kiigemetsa Kooli õpilane Janeli Teas osaleb märtsis eriolümpia maailmamängudel Araabia Ühendemiraatides.    Janeli võistleb sportvõimlemises. Tema...

Maksu- ja Tolliamet on saatnud kõigile maaomanikele maamaksuteated tasuda tuleva maamaksu kohta ning teavitanud sellest kas e-posti või telefoni teel (sms). Inimestele, kelle e-posti aadressi...

Teade maamaksuteadete kohta

Maksu- ja Tolliamet on saatnud kõigile maaomanikele maamaksuteated tasuda tuleva maamaksu kohta ning teavitanud sellest kas e-posti või telefoni teel (sms). Inimestele, kelle e-posti aadressi...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub huvitatuid esitama hinnapakkumist omanikujärelevalve teostamiseks Lossi tänava rekonstrueerimisel ja tolmutõrjeks vallas paiknevatel kruusakattega teedel. ...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub huvitatuid esitama hinnapakkumist omanikujärelevalve teostamiseks Lossi tänava rekonstrueerimisel ja tolmutõrjeks vallas paiknevatel kruusakattega teedel. ...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil 2019. Eelhääletada saab valimisjaoskondades 25.-27. veebruaril ja e-hääletada 21. veebruaril kella 9-st kuni 27. veebruaril kella 18-ni. Hääletamisõigus...

RIIGIKOGU VALIMISED PÕLTSAMAA VALLAS

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil 2019. Eelhääletada saab valimisjaoskondades 25.-27. veebruaril ja e-hääletada 21. veebruaril kella 9-st kuni 27. veebruaril kella 18-ni. Hääletamisõigus...

Põltsamaa valla 2018. aasta tegu on Põltsamaa-Annikvere kergliiklustee rajamine ja  Põltsamaa linnas asuva Pajusi mnt ja Tallinna mnt uuendamine. Aasta noortetegu on liikumisala avamine...

Põltsamaa 2018. aasta tegu ja aasta noortetegu

Põltsamaa valla 2018. aasta tegu on Põltsamaa-Annikvere kergliiklustee rajamine ja  Põltsamaa linnas asuva Pajusi mnt ja Tallinna mnt uuendamine. Aasta noortetegu on liikumisala avamine...

Põltsamaa Vallavalitsus otsib 25. veebruarist 24. märtsini ideid, mida toetada 20 000 euro suurusest kaasavast eelarvest.   Vallavalitsus rahastab 2019. aasta kaasavast eelarvest...

Põltsamaa vald toetab 20 000 euroga häid kogukonnaideid

Põltsamaa Vallavalitsus otsib 25. veebruarist 24. märtsini ideid, mida toetada 20 000 euro suurusest kaasavast eelarvest.   Vallavalitsus rahastab 2019. aasta kaasavast eelarvest...

Põltsamaa vald tänab Eesti 101. sünnipäeva eel vallas tegutsevaid ettevõtteid, kes on läbi maksude andnud olulise panuse nii valla kui ka kogu Eesti arengusse.   Maksu- ja...

Põltsamaa tänab Eesti sünnipäeva eel kohalikke ettevõtjaid

Põltsamaa vald tänab Eesti 101. sünnipäeva eel vallas tegutsevaid ettevõtteid, kes on läbi maksude andnud olulise panuse nii valla kui ka kogu Eesti arengusse.   Maksu- ja...

Päästeametile on laekunud info, et liikvel on petised, kes end tuleohutuskontrolli inspektoritena esinevad ja kontrolli ettekäändel võõrastesse kodudesse siseneda soovivad. Päästeametit nad ei...

Päästeamet hoiatab libainspektorite eest

Päästeametile on laekunud info, et liikvel on petised, kes end tuleohutuskontrolli inspektoritena esinevad ja kontrolli ettekäändel võõrastesse kodudesse siseneda soovivad. Päästeametit nad ei...

  Hea lapsevanem, SA Lapse Heaolu Arengukeskus korraldab kolmes vallas, sh koostöös Põltsamaa Vallavalitsusega uuringut lasteaedades käivate laste vanemate seas, et...

Küsimustik lasteaialaste lapsevanematele

  Hea lapsevanem, SA Lapse Heaolu Arengukeskus korraldab kolmes vallas, sh koostöös Põltsamaa Vallavalitsusega uuringut lasteaedades käivate laste vanemate seas, et...

Põltsamaa Vallavalitsus sõlmis eelmisel nädalal lepingu aukliku ja korduvalt lapitud Kamari-poolse linna sissesõidutee rekonstrueerimiseks.   Lepingu kohaselt rekonstrueerib AS TREF...

Põltsamaa rekonstrueerib Kamari-poolse linna sissesõidutee

Põltsamaa Vallavalitsus sõlmis eelmisel nädalal lepingu aukliku ja korduvalt lapitud Kamari-poolse linna sissesõidutee rekonstrueerimiseks.   Lepingu kohaselt rekonstrueerib AS TREF...

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa,...

Maamaks on muutunud. Miks?

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa,...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.   PÄEVAKORRA PROJEKT   ...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub 21.02.2019 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.   PÄEVAKORRA PROJEKT   ...

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 2019. aasta aprillis otsib Põltsamaa Vallavolikogu kandidaate, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Tartu Maakohtu juures...

Põltsamaa vald otsib rahvakohtunikukandidaate

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 2019. aasta aprillis otsib Põltsamaa Vallavolikogu kandidaate, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Tartu Maakohtu juures...

21.02.2019 avanes II taotlusvoor puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks. Projekti esitamiseks on Põltsamaa Vallavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate...

Põltsamaa vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks

21.02.2019 avanes II taotlusvoor puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks. Projekti esitamiseks on Põltsamaa Vallavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate...

  Eile teavitas Põltsamaa Vallavalitsus elanikke, et Põltsamaa valla teedel ja tänavatel on liiklemine raskendatud. Tänaseks on olukord lahendatud. Viimased lumelükkajad lõpetasid töö...

Põltsamaa valla teedel ja tänavatel on sõidetavus taastatud

  Eile teavitas Põltsamaa Vallavalitsus elanikke, et Põltsamaa valla teedel ja tänavatel on liiklemine raskendatud. Tänaseks on olukord lahendatud. Viimased lumelükkajad lõpetasid töö...

Ragn-Sellsi autojuhtidel on pisikene palve. Palun hoidke prügikonteineri esine ja selleni viiv tee lumevaba. Lisaks puhastage ka konteineri kaas lumest. Autojuhtidel tuleb...

Ragn-Sells palve klientidele

Ragn-Sellsi autojuhtidel on pisikene palve. Palun hoidke prügikonteineri esine ja selleni viiv tee lumevaba. Lisaks puhastage ka konteineri kaas lumest. Autojuhtidel tuleb...

Teade avalikustatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4. Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse Baltania OÜ ...

Arvamuse küsimine Baltania OÜ õhusaasteloa muutmise taotluse kohta

Teade avalikustatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4. Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse Baltania OÜ ...

  Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määrusele nr 45 „Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" on teehooldajad andnud teada...

Põltsamaa valla teedel ja tänavatel on rohke lume tõttu liiklemine raskendatud

  Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määrusele nr 45 „Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" on teehooldajad andnud teada...

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Hääleta ja aita valida Põltsamaa aasta tegu ja noortetegu!

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Otsime Sind, särasilmne ja hakkaja inimene, kes Sa soovid panustada laste ja perede heaolusse ning Sul on:   soovi olla algatajaks ja eestvedajaks loodava perekeskuse...

Põltsamaale loodav perekeskus pakub tööd

Otsime Sind, särasilmne ja hakkaja inimene, kes Sa soovid panustada laste ja perede heaolusse ning Sul on:   soovi olla algatajaks ja eestvedajaks loodava perekeskuse...

Põltsamaa Vallavalitsuse poolt tellitud Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs soovitab Tõrukese lasteaia uue hoone rajamist linnasüdamele lähemal.   AB Artes...

Valmis Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs

Põltsamaa Vallavalitsuse poolt tellitud Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs soovitab Tõrukese lasteaia uue hoone rajamist linnasüdamele lähemal.   AB Artes...

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Põltsamaa Vallavalitsus ootab kandidaate 2018. aasta teole

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Ilmus Põltsamaa valla veebruarikuu leht Põltsamaa valla leht nr 14          

Ilmus Põltsamaa valla veebruarikuu leht

Ilmus Põltsamaa valla veebruarikuu leht Põltsamaa valla leht nr 14          

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris.   2019. aastaks seatud prioriteedid: Jätkatakse esmatasandi...

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2019. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris.   2019. aastaks seatud prioriteedid: Jätkatakse esmatasandi...

Põltsamaa vallavolikogu otsustas eilsel istungil anda välja neli Põltsamaa valla aukodaniku nimetust ja neli valla teenetemärki.   Aukodaniku nimetuse saavad...

Põltsamaa saab neli aukodanikku ja neli teenetemärkide kavaleri

Põltsamaa vallavolikogu otsustas eilsel istungil anda välja neli Põltsamaa valla aukodaniku nimetust ja neli valla teenetemärki.   Aukodaniku nimetuse saavad...

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esmaspäeval, 28. jaanuaril otsuse, millega toetab Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamist 1,25 miljoni euroga.   Projekti...

Põltsamaa saab 1,25 miljonit eurot tänavavalgustuse uuendamiseks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esmaspäeval, 28. jaanuaril otsuse, millega toetab Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamist 1,25 miljoni euroga.   Projekti...

Meist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuv Paide sai mullu hakkama vahva ruumieksperimendiga. Kuuks ajaks suleti Paide keskväljak autoliiklusele, sinna paigaldati linnamööbel, tassiti kohale...

Keerame Roosisaare pea peale!

Meist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuv Paide sai mullu hakkama vahva ruumieksperimendiga. Kuuks ajaks suleti Paide keskväljak autoliiklusele, sinna paigaldati linnamööbel, tassiti kohale...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub korteriühistuid ümarlauale. Esmaspäeval, 18. veebruaril kell 17.30 algab Viljandi mnt 3 vallamaja saalis ümarlaud, kuhu on oodatud kõik korteriühistute...

Teade korteriühistutele!

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub korteriühistuid ümarlauale. Esmaspäeval, 18. veebruaril kell 17.30 algab Viljandi mnt 3 vallamaja saalis ümarlaud, kuhu on oodatud kõik korteriühistute...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele.   ...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub huvilisi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele.   ...

  Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla...

Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

  Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla...

  Põltsamaa Ühisgümnaasium ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja loomevõistluse, kuhu on oodatud 15-26-aastaste noorte erinevates žanrites tööd, mis sobivad...

Algab noorte loomevõistlus „Ood eesti keelele“

  Põltsamaa Ühisgümnaasium ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja loomevõistluse, kuhu on oodatud 15-26-aastaste noorte erinevates žanrites tööd, mis sobivad...

  Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2019 seisuga oli 9860, neist Põltsamaa linnas elas 3963 inimest. 2018. aastaga on vallas elanike arv vähenenud 152 inimese...

2018. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

  Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2019 seisuga oli 9860, neist Põltsamaa linnas elas 3963 inimest. 2018. aastaga on vallas elanike arv vähenenud 152 inimese...

  08.02 ja 09.02 kella 9.00-16.00 on J. Kuperjanovi tn algus kuni Maxima parklani mõlemad pooled suletud, kuna toimub talvelaat. Tänava sulgemise luba nr 2/2019 ...

Tänava sulgemise luba nr 2 ja 3

  08.02 ja 09.02 kella 9.00-16.00 on J. Kuperjanovi tn algus kuni Maxima parklani mõlemad pooled suletud, kuna toimub talvelaat. Tänava sulgemise luba nr 2/2019 ...

  Jaanuaris 2019 ilmus kolmeteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 13      

Ilmus Põltsamaa valla jaanuarikuu leht

  Jaanuaris 2019 ilmus kolmeteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 13      

  Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 8 aastaste lastega)   Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST „Kuidas jõuda oma...

Tasuta koolitus tööd otsivale lapsevanemale

  Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 8 aastaste lastega)   Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST „Kuidas jõuda oma...

Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi  kriisitelefon 116 006  annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või...

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006: abi saab tasuta ja kolmes keeles

Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi  kriisitelefon 116 006  annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või...

Detsembris 2018 ilmus kaheteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 12  

Ilmus kaheteistkümnes Põltsamaa valla leht

Detsembris 2018 ilmus kaheteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 12  

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik kirjalik pakkumine riigivara võõrandamiseks 13.02.2019

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks 20.02.2019

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Teade avaldatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4. Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse VILBEL OÜ õhusaasteloa nr...

Arvamuse küsimine VILBEL OÜ õhusaasteloa muutmise taotluse ja eelnõude kohta

Teade avaldatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4. Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse VILBEL OÜ õhusaasteloa nr...

  Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna osas on varasemalt sõlmitud leping...

Talihooldus Põltsamaa valla teedel

  Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna osas on varasemalt sõlmitud leping...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019. Täpsemat...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019. Täpsemat...

  Terviseamet annab teada, et dr. Inna Lindmäe ei teeninda Teid alates 1. jaanuarist 2019 . Kahjuks on Terviseameti poolt välja kuulutatud perearsti konkursid luhtunud ja uue ajutise...

Lugupeetud Inna Lindmäe nimistu patsiendid!

  Terviseamet annab teada, et dr. Inna Lindmäe ei teeninda Teid alates 1. jaanuarist 2019 . Kahjuks on Terviseameti poolt välja kuulutatud perearsti konkursid luhtunud ja uue ajutise...

  Põltsamaa Vallavalitsus   PRESSITEADE 10.12.2018   Põltsamaa Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud ning ettevõtted seoses...

Mure Omniva OÜ teenusega Põltsamaa linnas

  Põltsamaa Vallavalitsus   PRESSITEADE 10.12.2018   Põltsamaa Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud ning ettevõtted seoses...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019. Täpsemat informatsiooni...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019. Täpsemat informatsiooni...

07.12.2018 Pressiteade Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla Päästeamet võtab tänasest siseveekogud suurema tähelepanu alla, et haprale jääle läinud inimesi...

Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla

07.12.2018 Pressiteade Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla Päästeamet võtab tänasest siseveekogud suurema tähelepanu alla, et haprale jääle läinud inimesi...

  Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15.12.2018. a kõigile hooldusperedele, lapsendajatele ja eestkosteperedele ühistegevuspäeva kolmes Eestimaa paigas. Päeva eesmärgiks on muu hulgas ka...

Sotsiaalkindlustusamet korraldab kasuperede kokkusaamise 15. detsembril

  Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15.12.2018. a kõigile hooldusperedele, lapsendajatele ja eestkosteperedele ühistegevuspäeva kolmes Eestimaa paigas. Päeva eesmärgiks on muu hulgas ka...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.00. 24.12 kell 17.00...

Põltsamaa valla kirikute detsembrikuu sündmused

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.00. 24.12 kell 17.00...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019 . Täpsemat informatsiooni...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019 . Täpsemat informatsiooni...

Näitan: 1 151-1 200
Elemente lehe kohta 50
of 27