Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2024 algusega kell 9.00  Põltsamaa Lossi 9 vallavanema kabinetis. Päevakorra projekt:   1. ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.06.2024 istungi päevakord

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2024 algusega kell 9.00  Põltsamaa Lossi 9 vallavanema kabinetis. Päevakorra projekt:   1. ...

25. juunist algab romusõidukite kokku kogumise kampaania, mille raames saab pikalt seisnud, osaliselt lammutatud ja kehvas seisukorras sõidukeid ära anda tasuta.

Hoov puhtaks! Lase oma autoromu tasuta ära viia!

25. juunist algab romusõidukite kokku kogumise kampaania, mille raames saab pikalt seisnud, osaliselt lammutatud ja kehvas seisukorras sõidukeid ära anda tasuta.

Esmaspäeval, 17. juunil liitus Põltsamaa Vallavalitsuse meeskonnaga taristuspetsialist Tarvi Saarse. Saame temaga lähemalt tuttavaks!

Tere tulemast - taristuspetsialist Tarvi Saarse!

Esmaspäeval, 17. juunil liitus Põltsamaa Vallavalitsuse meeskonnaga taristuspetsialist Tarvi Saarse. Saame temaga lähemalt tuttavaks!

Käesoleva hanke raames hangitakse Jõgevamaa, Põltsamaa valla Kuningamäe puhkealal Külmoja lõigu (maaparanduskraavi) kanaliseerimise 2. etapi töid alates truubist T3 kuni truubini T5 koos...

HANGE | Kuningamäe puhkeala Külmoja lõigu osaline uuendamine ning kanaliseerimine: II etapp

Käesoleva hanke raames hangitakse Jõgevamaa, Põltsamaa valla Kuningamäe puhkealal Külmoja lõigu (maaparanduskraavi) kanaliseerimise 2. etapi töid alates truubist T3 kuni truubini T5 koos...

Sõiduplaani muudatused alates 01.07.2024:

Sõiduplaani muudatused 01.07.2024 Tartu-Põltsamaa marsruudil

Sõiduplaani muudatused alates 01.07.2024:

26.06.2024 kell 17.00 toimub Palupõhja looduskoolis (Palupõhja, 60547) Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekti avalikustamise üritus.

TEADE | Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekt

26.06.2024 kell 17.00 toimub Palupõhja looduskoolis (Palupõhja, 60547) Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekti avalikustamise üritus.

Põltsamaa vald on ellu viimas "Põltsamaa linnaruumi arenduse 3. etapp - keskväljaku, kallasraja ja lossihoovi sidumine ühtseks linnaruumi tervikuks" projekti

Põltsamaa linnaruumi 3. etapi arengutest

Põltsamaa vald on ellu viimas "Põltsamaa linnaruumi arenduse 3. etapp - keskväljaku, kallasraja ja lossihoovi sidumine ühtseks linnaruumi tervikuks" projekti

10. – 14. juuni Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi nädala info

10. – 14. juuni Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Nädal Põltsamaa valla raamatukogudes

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 teatame, et Põltsamaa Vallavalitsus võttis 20.05.2024 korraldusega nr 2-3/2024/96 vastu Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu. Detailplaneeringu...

Algas Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 teatame, et Põltsamaa Vallavalitsus võttis 20.05.2024 korraldusega nr 2-3/2024/96 vastu Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu. Detailplaneeringu...

Tööle asumine alates 17. juuni 2024, töökoht Põltsamaa linn.

TEADE | Otsime päevakeskusesse tööle suviseks ajaks erivajadusega lastele lapsehoiuteenuse osutajat

Tööle asumine alates 17. juuni 2024, töökoht Põltsamaa linn.

Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos teatab, et on otsustanud tervislikel põhjustel astuda valitsuse liikme ja abivallavanema ametist tagasi alates 11.06. Ametist lahkumisega taastub tema volikogu...

Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos lahkub ametist

Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos teatab, et on otsustanud tervislikel põhjustel astuda valitsuse liikme ja abivallavanema ametist tagasi alates 11.06. Ametist lahkumisega taastub tema volikogu...

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 10. juunil 2024 algusega kell 9.00  veebikeskkonnas Teams.   Päevakorra projekt:   1. ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 10.06.2024 istungi päevakord

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 10. juunil 2024 algusega kell 9.00  veebikeskkonnas Teams.   Päevakorra projekt:   1. ...

Põltsamaa Vallavalitsus on 06.06.2024 esitanud projekteerimistingimuste taotluse (ehitisregistri taotlus nr 2411002/04707, menetluse nr 434622) Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas Roheline tn 1a...

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks

Põltsamaa Vallavalitsus on 06.06.2024 esitanud projekteerimistingimuste taotluse (ehitisregistri taotlus nr 2411002/04707, menetluse nr 434622) Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas Roheline tn 1a...

Põltsamaa Vallavalitsus sõlmis läbi viidud riigihanke „Põltsamaa linnaruumi arenduse 4. etapp - hariduslinnaku õueala“ tulemusel projekteerimis-ehitustööde lepingu Lars Laj Eesti OÜ-ga.

Põltsamaa hariduslinnaku õueala ehitustööde leping on sõlmitud

Põltsamaa Vallavalitsus sõlmis läbi viidud riigihanke „Põltsamaa linnaruumi arenduse 4. etapp - hariduslinnaku õueala“ tulemusel projekteerimis-ehitustööde lepingu Lars Laj Eesti OÜ-ga.

Tööde eesmärgiks on Puurmani Mõisakooli edela fassaadil asuva fassaadi kahe nurga avariitööd ja vihmavee süsteemi parandamine

TEADE | Puurmani mõisa fassaadi avariitööd

Tööde eesmärgiks on Puurmani Mõisakooli edela fassaadil asuva fassaadi kahe nurga avariitööd ja vihmavee süsteemi parandamine

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 03.06.2024 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Põltsamaa Vallavalitsuse nädala info

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Hanke objektiks on Põltsamaa linnaruumi arendusega (sh keskväljak, kallasrada, lossihoov ja hariduslinnak) seotud ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine.

HANGE | Põltsamaa linnaruumi arenduse 3. ja 4. etapi omanikujärelevalve teenus

Hanke objektiks on Põltsamaa linnaruumi arendusega (sh keskväljak, kallasrada, lossihoov ja hariduslinnak) seotud ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi nädala info

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis!

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta20
of 139