Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Põltsamaa Vallavalitsuse nädala info: 19.02-25.02

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.03.2024.

Maa-amet on korraldamas avalikku elektroonilist enampakkumist

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.03.2024.

Põltsamaa vald esitas 2023. aasta oktoobris projektitoetuse taotluse energiatõhususe meetmesse Esku uue liginullenergiahoone lasteaed-kogukonnamaja rajamiseks.

Esku uue lasteaed - kogukonnamaja ehitus sai positiivse rahastamisotsuse

Põltsamaa vald esitas 2023. aasta oktoobris projektitoetuse taotluse energiatõhususe meetmesse Esku uue liginullenergiahoone lasteaed-kogukonnamaja rajamiseks.

15. veebruaril 2024 kinnitas Põltsamaa vallavolikogu Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve. Eelarve kogumaht on 22 miljonit eurot, mis jaguneb põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve lühiülevaade

15. veebruaril 2024 kinnitas Põltsamaa vallavolikogu Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve. Eelarve kogumaht on 22 miljonit eurot, mis jaguneb põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.

Hanke mahus on linnaruumi 4. etapi ehk hariduslinnaku õueala projekteerimis-ehitustööde teostamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja koostatud projektile.

Läbiviimisel hange „Põltsamaa linnaruumi arenduse 4. etapp - hariduslinnaku õueala“

Hanke mahus on linnaruumi 4. etapi ehk hariduslinnaku õueala projekteerimis-ehitustööde teostamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja koostatud projektile.

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis! 19. veebruar – 23. veebruar Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi nädala info

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis! 19. veebruar – 23. veebruar Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Valla Lasteaias!

Põltsamaa Valla Lasteaia nädala info

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Valla Lasteaias!

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 19.02.2024 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Nädal Põltsamaa valla raamatukogudes

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Põltsamaa Vallavara OÜ ja Põltsamaa vallavalitsuse ühishankena on läbiviimisel konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena hange „Põltsamaa linnaruumi arendamise 3. etapp“.

Käimas on Põltsamaa linnaruumi arendamise 3. etapi hange

Põltsamaa Vallavara OÜ ja Põltsamaa vallavalitsuse ühishankena on läbiviimisel konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena hange „Põltsamaa linnaruumi arendamise 3. etapp“.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse...

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 29. istung toimus 15. veebruaril Põltsamaa Kultuurikeskuse

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 6. istung toimub  e smaspäeval, 19. veebruaril 2024. Istung viiakse läbi elektrooniliselt.   Päevakorra projekt:   ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 19.02.2024 istungi päevakord

  Põltsamaa Vallavalitsuse 6. istung toimub  e smaspäeval, 19. veebruaril 2024. Istung viiakse läbi elektrooniliselt.   Päevakorra projekt:   ...

Meestebuss peatub Põltsamaa Kultuurikeskuse juures 27. märtsil kell 9-17.

Hea mees, kutsume Sind meestearsti vastuvõtule!

Meestebuss peatub Põltsamaa Kultuurikeskuse juures 27. märtsil kell 9-17.

EV 106 raames on Põltsamaa vallas toimumas mitmeid erinevaid üritusi.

23. ja 24. veebruar Põltsamaa vallas

EV 106 raames on Põltsamaa vallas toimumas mitmeid erinevaid üritusi.

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Põltsamaa Vallavalitsuse nädala info: 12.02-18.02

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

Alates 26.02.2024 toimuvad mõned sõiduaegade korrigeerimised Põltsamaa-Viljandi bussiliinidel.

Sõiduaegade muudatused Põltsamaa-Viljandi bussiliinidel alates 26.02.2024

Alates 26.02.2024 toimuvad mõned sõiduaegade korrigeerimised Põltsamaa-Viljandi bussiliinidel.

Põltsamaa Vallavalitsusel on töös laiemat avalikku huvi äratanud Tõrukese kvartali detailplaneering, mis osaliselt jääb Tõrukese parkmetsa alale ja mille eesmärk on luua Põltsamaa valda uusi...

Tõrukese kvartali detailplaneeringust

Põltsamaa Vallavalitsusel on töös laiemat avalikku huvi äratanud Tõrukese kvartali detailplaneering, mis osaliselt jääb Tõrukese parkmetsa alale ja mille eesmärk on luua Põltsamaa valda uusi...

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 12.02.2024 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi nädala info

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis!

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 12.02.2024 korraldusega nr 2-3/2024/28 kehtestanud Põltsamaa linnas Kingu tänav 10 kinnistu (katastritunnus 61801:001:0082) ja selle lähiala...

Kingu tn 10 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 12.02.2024 korraldusega nr 2-3/2024/28 kehtestanud Põltsamaa linnas Kingu tänav 10 kinnistu (katastritunnus 61801:001:0082) ja selle lähiala...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 129