Uudised ja teated

  Põltsamaa Vallavalitsus soovib Jõgeva mnt projekteerimise hinda :   Projekteerida 7 m laiune ja orienteeruvalt 860 m pikkune tänava lõik. Projekteeritav Jõgeva mnt...

Kutse projekteerimishankel osalemiseks

  Põltsamaa Vallavalitsus soovib Jõgeva mnt projekteerimise hinda :   Projekteerida 7 m laiune ja orienteeruvalt 860 m pikkune tänava lõik. Projekteeritav Jõgeva mnt...

  Põltsamaa Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetute ehitistena võtnud...

Peremehetud ehitised Põltsamaa linnas

  Põltsamaa Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise korra" punkti 9 kohaselt, et on peremehetute ehitistena võtnud...

President Kersti Kaljulaid annab 2020. aastal riikliku teenetemärgi 115 inimesele, teiste hulgas saab Kotkaristi raudristi põltsamaalane Enno Ottis.   Vanemseersant Ottis on...

Enno Ottis saab presidendilt Kotkaristi raudristi

President Kersti Kaljulaid annab 2020. aastal riikliku teenetemärgi 115 inimesele, teiste hulgas saab Kotkaristi raudristi põltsamaalane Enno Ottis.   Vanemseersant Ottis on...

Reedel, 24 jaanuaril toimus Mustvee kultuurikeskuses Jõgeva maakonna kultuuri-, spordi- ja tervisedendajate tänuõhtu. Tunnustusi ja tänu jagasid Rahvakultuuri Keskus, Laulu- ja Tantsupeo SA,...

Vaata, kes said maakondliku kultuuri- ja sporditunnustuse!

Reedel, 24 jaanuaril toimus Mustvee kultuurikeskuses Jõgeva maakonna kultuuri-, spordi- ja tervisedendajate tänuõhtu. Tunnustusi ja tänu jagasid Rahvakultuuri Keskus, Laulu- ja Tantsupeo SA,...

  Esmaspäeval, 27. jaanuaril kell 09.00  algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung. Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 15.00 algab Esku raamatukogus MTÜde ümarlaud. ...

5. nädala info

  Esmaspäeval, 27. jaanuaril kell 09.00  algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung. Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 15.00 algab Esku raamatukogus MTÜde ümarlaud. ...

17. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor. Taotlusi saab esitada 17. aprillini.   Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruaril

17. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor. Taotlusi saab esitada 17. aprillini.   Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Ehitiste peremehetuna arvele võtmine ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Ehitiste peremehetuna arvele võtmine ...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 31. istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril  algusega kell 15.00 Eskus, Esku - Kamari Kooli saalis   PÄEVAKORRA PROJEKT 1. Jõgeva...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 31. istung toimub 30.01.2020 Eskus

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 31. istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril  algusega kell 15.00 Eskus, Esku - Kamari Kooli saalis   PÄEVAKORRA PROJEKT 1. Jõgeva...

  Pajusi rahvamajas saab 10. märtsini vaadata Eesti tunnustatuima fotorealismi harrastaja ja Kursi koolkonna asutajaliikme Ilmar Kruusamäe näitust.   Väljas on...

Pajusi võõrustab 10. märtsini Ilmar Kruusamäe portreenäitust

  Pajusi rahvamajas saab 10. märtsini vaadata Eesti tunnustatuima fotorealismi harrastaja ja Kursi koolkonna asutajaliikme Ilmar Kruusamäe näitust.   Väljas on...

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks     Sotsiaaltöötööspetsialisti...

Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks     Sotsiaaltöötööspetsialisti...

Põltsamaa vald osaleb ka 2020. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada...

Vallavalitsus võtab vastu taotlusi puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Põltsamaa vald osaleb ka 2020. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada...

16. jaanuaril Pärnus toimunud Viljandimaa turismistrateegia arutelu oli erakordne. Lisaks Viljandi maakonna omavalitsustele olid esimest korda laua taha kutsutud ka Tõrva ja Põltsamaa vald....

Koostöö Viljandimaaga loob Põltsamaale uusi arenguväljavaateid

16. jaanuaril Pärnus toimunud Viljandimaa turismistrateegia arutelu oli erakordne. Lisaks Viljandi maakonna omavalitsustele olid esimest korda laua taha kutsutud ka Tõrva ja Põltsamaa vald....

Põltsamaa Vallavalitsus viis koos Elva ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal  läbi projekti, mille käigus töötati välja tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudel.   ...

Koostööprojektis valmis Põltsamaa valla tugispetsialistide juhtimismudel

Põltsamaa Vallavalitsus viis koos Elva ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal  läbi projekti, mille käigus töötati välja tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudel.   ...

Vaata lähemalt pakkumise sisu: Tugiisik Hooldustöötaja (koduteenuse osutaja)

Põltsamaa Valla Päevakeskus pakub tööd tugiisikule ja hooldustöötajale

Vaata lähemalt pakkumise sisu: Tugiisik Hooldustöötaja (koduteenuse osutaja)

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab koolituse alustavale ettevõtjale.   Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja...

Registreeru alustava ettevõtja koolitusele!

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab koolituse alustavale ettevõtjale.   Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja...

1. märtsist asub Põltsamaa vallas jäätmevedu korraldama Eesti Keskkonnateenused AS. Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed inimesed, kes tundnud huvi, kuidas toimub teenuse üleminek...

Eesti Keskkonnateenused selgitab muutusi korraldatud jäätmeveos

1. märtsist asub Põltsamaa vallas jäätmevedu korraldama Eesti Keskkonnateenused AS. Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed inimesed, kes tundnud huvi, kuidas toimub teenuse üleminek...

  Põltsamaa vallas Kamari alevikus Sakala tn 13a asuv 641 m 2  suurune elamumaa Hetkehind: 2700 eurot. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 04.02.2020 kell...

Elektroonilise enampakkumise teade

  Põltsamaa vallas Kamari alevikus Sakala tn 13a asuv 641 m 2  suurune elamumaa Hetkehind: 2700 eurot. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 04.02.2020 kell...

Pühapäeval, 19. jaanuaril Helmes toimunud Kodutütarde organisatsiooni 88. aastapäeval tunnistati üheks Aasta pärliks ka Põltsamaa vallavalitsus.   Põltsamaa vald toetas koostöös...

Kodutütred tunnustasid Põltsamaa vallavalitsust

Pühapäeval, 19. jaanuaril Helmes toimunud Kodutütarde organisatsiooni 88. aastapäeval tunnistati üheks Aasta pärliks ka Põltsamaa vallavalitsus.   Põltsamaa vald toetas koostöös...

  Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2020 seisuga on 9667, neist Põltsamaa linnas elab 3907 inimest.  2019. aastal sündis Põltsamaa valda 101 uut...

2019. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

  Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2020 seisuga on 9667, neist Põltsamaa linnas elab 3907 inimest.  2019. aastal sündis Põltsamaa valda 101 uut...

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab neljapäeval, 6. veebruaril algusega kell 13 Põltsamaa kultuurikeskuse II korruse koosolekute saalis kohaliku toidu võrgustiku infopäeva.   Infopäev...

Registreeru kohaliku toidu infopäevale!

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab neljapäeval, 6. veebruaril algusega kell 13 Põltsamaa kultuurikeskuse II korruse koosolekute saalis kohaliku toidu võrgustiku infopäeva.   Infopäev...

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud...

Avaneb 2020. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud...

Põllumajandusamet tuletab meelde, et vastavalt taimekaitseseadusele on isik, kes oma majandus- ja kutsetegevuses kasutab taimekaitsevahendit, ostab seda ning otsustab selle valiku ja kasutamise...

Põllumajandusamet ootab soovijaid taimekaitsekoolitustele

Põllumajandusamet tuletab meelde, et vastavalt taimekaitseseadusele on isik, kes oma majandus- ja kutsetegevuses kasutab taimekaitsevahendit, ostab seda ning otsustab selle valiku ja kasutamise...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) pakub eraisikutele toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.   Toetust saavad taotleda inimesed, kelle majapidamine asub üle 2000...

KIK pakub eraisikutele toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) pakub eraisikutele toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.   Toetust saavad taotleda inimesed, kelle majapidamine asub üle 2000...

Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 19. detsembril 2019 alustada ettevalmistusi valla  haridusvõrgu korrastamiseks.   Miks on seda vaja?    Ühinenud Põltsamaa...

Põltsamaa vald asub korrastama koolivõrku

Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 19. detsembril 2019 alustada ettevalmistusi valla  haridusvõrgu korrastamiseks.   Miks on seda vaja?    Ühinenud Põltsamaa...

AS Epler & Lorenz annab teada, et jäätmete vastuvõtmisel Põltsamaa jäätmejaamas hakkasid 01. jaanuarist 2020 kehtima ETTEVÕTJATELE uued tingimused:   Enne jäätmete...

Ettevõtjatele muutusid jäätmete vastuvõtutingimused

AS Epler & Lorenz annab teada, et jäätmete vastuvõtmisel Põltsamaa jäätmejaamas hakkasid 01. jaanuarist 2020 kehtima ETTEVÕTJATELE uued tingimused:   Enne jäätmete...

2019. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Aita valida Põltsamaa valla 2019. aasta tegu ja noorte tegu!

2019. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Starditoetuse meetme planeeritud kogueelarve aastatel 2014–2020 on 7 081 747 miljonit eurot, millele lisandub omafinantseering 1 770 436 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 15 000 €. Toetuse...

Alustava ettevõtja starditoetust on võimalik taotleda ka 2020. aastal

Starditoetuse meetme planeeritud kogueelarve aastatel 2014–2020 on 7 081 747 miljonit eurot, millele lisandub omafinantseering 1 770 436 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 15 000 €. Toetuse...

Eelmise aasta lõpus toimunud Põltsamaa valla elanike rahuloluküsitlus kogus üle 300 vastuse ja välja joonistusid mitmed pakilised teemad, millega vald peab lähiaastail aktiivsemalt tegelema. ...

Rahuloluküsitlus tõstis esile Põltsamaa valla kitsaskohad

Eelmise aasta lõpus toimunud Põltsamaa valla elanike rahuloluküsitlus kogus üle 300 vastuse ja välja joonistusid mitmed pakilised teemad, millega vald peab lähiaastail aktiivsemalt tegelema. ...

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks     Arenguspetsialisti teenistusülesanneteks on...

Põltsamaa Vallavalitsus võtab tööle arenguspetsialisti

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks     Arenguspetsialisti teenistusülesanneteks on...

Põltsamaa Vallavara sõlmis lepingu OÜga Wakepark, kes asub haldama Kamari järvel 2020. aasta mais valmivat Eesti moodsaimat veelauakeskust.   OÜ Wakepark võitis Põltsamaa Vallavara...

Põltsamaa veelauakeskust hakkab haldama OÜ Wakepark

Põltsamaa Vallavara sõlmis lepingu OÜga Wakepark, kes asub haldama Kamari järvel 2020. aasta mais valmivat Eesti moodsaimat veelauakeskust.   OÜ Wakepark võitis Põltsamaa Vallavara...

Ootame kandideerima lasteaiaõpetaja kvalifikatsioonile vastavaid pühendunud rõõmsameelseid õpetajaid, kes peavad oma töös oluliseks lapsest lähtumist, loovust, arengut ja koostööd. Kasuks tuleb...

Põltsamaa Lasteaed Tõruke kuulutab välja konkursi õpetaja ametikohale

Ootame kandideerima lasteaiaõpetaja kvalifikatsioonile vastavaid pühendunud rõõmsameelseid õpetajaid, kes peavad oma töös oluliseks lapsest lähtumist, loovust, arengut ja koostööd. Kasuks tuleb...

23. detsembrist 2. jaanuarini sai vallavalitsus 64 teadet prügivedajalt, et üks või teine majapidamine on pannud oma olmejäätmete konteinerisse keelatud jäätmeid. Konteiner on jäänud...

Keelatud sisu tõttu jäi tühjendamata 64 prügikonteinerit

23. detsembrist 2. jaanuarini sai vallavalitsus 64 teadet prügivedajalt, et üks või teine majapidamine on pannud oma olmejäätmete konteinerisse keelatud jäätmeid. Konteiner on jäänud...

SA Põltsamaa Tervis kutsub 2020. aastal emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi, kelle sünniaastad on 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990. Uuringule registreerimiseks helista...

Põltsamaa Tervis kutsub naisi emakakaelavähi sõeluuringule

SA Põltsamaa Tervis kutsub 2020. aastal emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi, kelle sünniaastad on 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990. Uuringule registreerimiseks helista...

Mammograafiabussis saavad uuringuid teha kõik naised. Uuringule saab minna sõeluuringu kutsega, perearsti saatekirjaga või tasulisele teenusele (ilma saatekirja või kutseta). Oluline oleks...

13.-22. jaanuarini peatub Põltsamaa kultuurikeskuse juures mammograafiabuss

Mammograafiabussis saavad uuringuid teha kõik naised. Uuringule saab minna sõeluuringu kutsega, perearsti saatekirjaga või tasulisele teenusele (ilma saatekirja või kutseta). Oluline oleks...

2019. aasta 15. novembrist 31. detsembrini toimunud kampaanias „Registreeri elukoht Põltsamaa vallas" lisandus valla elanike registrisse 47 inimest.    „Registreerunute näol...

Põltsamaa valda registreerus kampaania ajal 47 inimest

2019. aasta 15. novembrist 31. detsembrini toimunud kampaanias „Registreeri elukoht Põltsamaa vallas" lisandus valla elanike registrisse 47 inimest.    „Registreerunute näol...

Sotsiaalministeerium rahastas 2019. aasta aprillis taotlusvooru "Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele" alusel Põltsamaa Kodu õueala rajamist ning dementsusega inimeste turvalise...

Põltsamaa Kodu parandas dementsussündroomiga inimeste teenusvõimalusi

Sotsiaalministeerium rahastas 2019. aasta aprillis taotlusvooru "Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele" alusel Põltsamaa Kodu õueala rajamist ning dementsusega inimeste turvalise...

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 1-3/2019/71 kehtestati Põltsamaa staadioni detailplaneering. ...

Volikogu kehtestas Põltsamaa staadioni detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 1-3/2019/71 kehtestati Põltsamaa staadioni detailplaneering. ...

Põltsamaa valla 2020. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel kogus enim hääli ettepanek rajada Põltsamaa lossi torni vaateplatvorm.   Ühtekokku anti 9.-22. detsembrini toimunud...

Kaasava eelarve hääletuse võitis Põltsamaa lossi torni vaateplatvorm

Põltsamaa valla 2020. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel kogus enim hääli ettepanek rajada Põltsamaa lossi torni vaateplatvorm.   Ühtekokku anti 9.-22. detsembrini toimunud...

  Põltsamaa vallas, Pisisaare külas, Kase tee 1 asuv 2-toaline korter Alghind: 1000 eurot. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 20.01.2020 kell 12.00. ...

Elektroonilise enampakkumise teade

  Põltsamaa vallas, Pisisaare külas, Kase tee 1 asuv 2-toaline korter Alghind: 1000 eurot. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 20.01.2020 kell 12.00. ...

  MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kinnitas aastateks 2020-2023 Põltsamaa ja Põhja-Sakala valdades jäätmeveo hanke tulemused, mille võtjaks on AS Keskkonnateenused. Uued...

Teade korraldatud olmejäätmete kogumise ja veo teenustehindade ning vedaja muudatuse kohta

  MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kinnitas aastateks 2020-2023 Põltsamaa ja Põhja-Sakala valdades jäätmeveo hanke tulemused, mille võtjaks on AS Keskkonnateenused. Uued...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 02.12.2019 korraldusega nr 2-3/2019/570 „Vallavara valitseja määramine ja üürihindade kehtestamine" on Põltsamaa Haldus määratud Põltsamaa vallas Esku külas...

Teade garaažibokside kasutajatele

  Põltsamaa Vallavalitsuse 02.12.2019 korraldusega nr 2-3/2019/570 „Vallavara valitseja määramine ja üürihindade kehtestamine" on Põltsamaa Haldus määratud Põltsamaa vallas Esku külas...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.02.2020. Täpsemat...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.02.2020. Täpsemat...

  Üleriigilise apteekide hoiatusstreigi ajal on Põltsamaa linnas avatud järgmised apteegid: Põltsamaa Keskuse Apteek, Kesk tn 2 Põltsamaa Selveri Apteek, Jõgeva mnt...

Põltsamaa linna apteegid on hoiatusstreigi ajal avatud

  Üleriigilise apteekide hoiatusstreigi ajal on Põltsamaa linnas avatud järgmised apteegid: Põltsamaa Keskuse Apteek, Kesk tn 2 Põltsamaa Selveri Apteek, Jõgeva mnt...

Kolmapäevaks, 18. detsembriks on oodata Eestis tormi, mis haarab enda alla terve maa. Tugev torm murrab puid, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust.   18. detsembri...

Riigi Ilmateenistus hoiatab tormi eest

Kolmapäevaks, 18. detsembriks on oodata Eestis tormi, mis haarab enda alla terve maa. Tugev torm murrab puid, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust.   18. detsembri...

Riik annab avalikul enampakkumisel põllumajanduslikuks kasutamiseks Põltsamaa vallas asuva kinnisasja: Kirikuvalla küla, Piroja kinnisasi (61801:001:0134) pindalaga 9,61 ha. Alghind...

Riik annab rendile Kirikuvallas asuva kinnistu

Riik annab avalikul enampakkumisel põllumajanduslikuks kasutamiseks Põltsamaa vallas asuva kinnisasja: Kirikuvalla küla, Piroja kinnisasi (61801:001:0134) pindalaga 9,61 ha. Alghind...

2019. aasta saab peagi läbi ja on hea aeg heita pilk tehtule. Soovime taas ära märkida ja ritta seada mööduva aasta positiivsemad ja erilisemad hetked. Sarnaselt mullusele otsime aasta tegu...

Paku välja Põltsamaa valla 2019. aasta teo kandidaate!

2019. aasta saab peagi läbi ja on hea aeg heita pilk tehtule. Soovime taas ära märkida ja ritta seada mööduva aasta positiivsemad ja erilisemad hetked. Sarnaselt mullusele otsime aasta tegu...

Hea mittetöötav ja mitteõppiv lapsevanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud. Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja millist...

Johannes Mihkelsoni Keskus kutsub lapsevanemaid-tööotsijaid tasuta koolitusele

Hea mittetöötav ja mitteõppiv lapsevanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud. Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja millist...

Nüüd on end Põltsamaale sisse kirjutada veelgi mugavam. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus avas uue e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali, mis asub aadressil ...

Uus teenusportaal lihtsustab Põltsamaale sissekirjutamist

Nüüd on end Põltsamaale sisse kirjutada veelgi mugavam. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus avas uue e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali, mis asub aadressil ...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki.   Põltsamaa vallas on enampakkumisel...

Riik müüb Põltsamaa vallas enampakkumisel kahte kinnistut

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki.   Põltsamaa vallas on enampakkumisel...

29. jaanuaril 2020 peatub Põltsamaal kultuurikeskuse juures (J. Kuperjanovi 1) mobiilne nahakasvajate diagnoosikabinet.   Mobiilne kabinet on varustatud kaasaegse aparatuuriga...

29. jaanuaril peatub Põltsamaal mobiilne nahakasvajate diagnoosikabinet

29. jaanuaril 2020 peatub Põltsamaal kultuurikeskuse juures (J. Kuperjanovi 1) mobiilne nahakasvajate diagnoosikabinet.   Mobiilne kabinet on varustatud kaasaegse aparatuuriga...

Näitan: 1-50
Elemente lehe kohta 50
of 11