Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 16. mai istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 16.mail algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis. 
 
Mõjuval põhjusel (eelkõige tervislikud põhjused) on võimalik istungist osa võtta Teamsis 
 
Päevakorra projekt:  
 
1. Pajusi mnt 9 katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (eelnõu 143)
Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla
 
2. Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korralduse nr 83 muutmine ja Põltsamaa Vallavalitsuse 02.11.2021 korralduse nr 348  kehtetuks tunnistamine (eelnõu 144)
Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla
 
3. Riigihanke pakkumuste tagasi lükkamine (eelnõu 145)
Ettekandja arendusjuht Aive Tamm
 
4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarvest (eelnõu 146)
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
 
5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 147)
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
 
6. Vallamaja kinnistu võõrandamine otsustuskorras (eelnõu 148)
Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos
 
7. Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis (eelnõu 141)
Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos
 
8. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse info
 
 
Karro Külanurm
vallavanem