Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib Põltsamaa Haldusele juhti

Vallavalitsus otsib Põltsamaa Haldusele juhatajat

 

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

PÕLTSAMAA HALDUSE JUHATAJA ametikohale

 

Põltsamaa Haldus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.

Juhataja ülesandeks on Põltsamaa Halduse tegevuse korraldamine ning asutuse majandus- ja finantstegevuse eest vastutamine.

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ametikoha nimetus: Põltsamaa Halduse juhataja

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vähemalt keskeriharidus;
 • vähemalt 2-aastane juhtimisalane töökogemus;
 • dokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime ning tehniline taip;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus;
 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning empaatiavõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • insener-tehniline kõrgharidus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • palgasoov;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 23. mail 2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Halduse juhataja konkurss". Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, telefon 5308 1082, mark.liivamagi@poltsamaa.ee.