Uudised ja teated

« Tagasi

Käimas on Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine

Mullu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist toetust saanud Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine on hetkel projekteerimisfaasis.
 
Projekteerimistööde tähtaeg on 01. mai 2022. Pärast seda saab kuulutada välja hanke ehitaja leidmiseks ning alustada rekonstrueerimistöödega.
 
Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ettevalmistus algas 2021. aasta alguses pärast  seda, kui Põltsamaa Vesi OÜ alustas vee-ettevõtjana veeteenuse osutamist Puurmani alevikus.
 
Esimeses järjekorras koostati tehniline projekt ja esitati rekonstrueerimistööde rahastustaotlus Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2021. aasta keskkonnaprogrammi.
 
Esitatud projekt sai positiivse rahastusotsuse. Riik toetab Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimist 249 210 euroga. Koos vallapoolse omaosalusega on kogu projekti maksumus 383 400 eurot. 
 
Selle raha eest uuendatakse Pikknurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning rajatakse reoveepuhasti ja joogiveepumpla. Projekti veab Põltsamaa Vesi OÜ.