Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 24. jaanuari istungist

  • Otsustati võõrandada enampakkumise korras Põltsamaa vallale kuuluv elektriauto Mitsubishi I-Miev registreerimisnumbriga 986 BGN. Enampakkumine tähtajaga 14 päeva toimub oksjonikeskkonnas www.osta.ee. Enampakkumise alghind on 1500,00 eurot.
  • Seati Põltsamaa linnas Ringtee tn 4, 6, 8, 9, 14, 16 ja 18  kinnisasjadele sundvaldus Adven Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on kaugküttetorustiku rajamine, käitamine, hooldus, remont, korrashoid ning arendamine.
  • Nõustuti Võisiku külas Pillematsi katastriüksuse jagamisega vastavalt jagamisplaanile ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Kehtestati Põltsamaa Vallalehes avaldatava reklaami hinnakiri.
  • Kinnitati Puurmani Mõisakooli ja Põltsamaa Valla Lasteaia hoolekogud.
  • Kinnitati vallale kuulunud Vägari külas Põdra tee 8-4 asuva korteriomandi enampakkumise tulemused. Edukaks tunnistati pakkumus summaga 5000 eurot.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.