Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 24.01.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 24. jaanuaril algusega kell 9.00  Lossi 9  vallavanema kabinetis ja Teamsis

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61801:001:0896) (eelnõu 20).

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

 1. Põltsamaa Valla Lasteaia hoolekogu kinnitamine (eelnõu 21)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

 1. Puurmani mõisakooli hoolekogu kinnitamine (eelnõu 22)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

 1. Põltsamaa Vallalehe reklaami hinnakirja kinnitamine (eelnõu 31)

Ettekandja kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Raivo Suni

 

 1. Kordusenampakkumise tulemuste kinnitamine (eelnõu 23)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 24)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 25)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 9 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 26)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 16 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 27)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 18 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 28)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 6 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 29)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

 1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 14 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 30)

      Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

13. Vallavara võõrandamine (eelnõu 33)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

14. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse info