Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltöötööspetsialisti teenistusülesanneteks valla sotsiaaltöövaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine, valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine ning valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, abivajajate nõustamine ning nende abistamine taotluste esitamisel või muude toimingute tegemisel, täisealiste abivajajate abivajaduse hindamine ning vajaliku sotsiaaltoetuse või -teenuse määramise korraldamine jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaaltööspetsialisti ametijuhendis.

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, sotsiaaltööspetsialist

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea eesti keele oskus (C1-tasemel);
 • suhtlustasandil inglise keele oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1500 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam; 
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 23. jaanuariks  2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Sotsiaaltööspetsialisti konkurss". 

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon 5332 5015.