Uudised ja teated

« Tagasi

Hinnapäring Põltsamaa Vallavolikogu istungite videoülekande ja salvestuse teenuse ostmiseks

Hinnapäringu eesmärk on leida teenuse pakkuja, kes tagab oma seadmetega Põltsamaa Vallavolikogu istungite toimumise ajal reaalajas veebiülekande mõnel avalikul voogedastusplatvormil (nt Youtube). Lisaks peab teenuse pakkuja tagama otseülekannete salvestamise ja säilitamise ning tegema need avalikult internetis järele vaadatavaks.

Põltsamaa Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus (v.a juulikuu) iga kuu kolmandal neljapäeval algusega kell 16:00. Vallavolikogu istungite toimumiskohtadeks on Põltsamaa Kultuurikeskuse ruumid (Kuperjanovi tn. 1, Põltsamaa linn) või Põltsamaa Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste saalid.

Istungite toimumise koht ja aeg võivad muutuda. Muutusest antakse teada vähemalt 4 päeva enne istungi toimumist. Istungite ajaline kestus on määramata ja sõltub istungi päevakorrast.  Vajadusel võib vallavolikogu korraldada lisaks plaanilistele istungitele ka lisaistungeid.

 

Teenuse tehniline kirjeldus

Otseülekande peamised tehnilised parameetrid:

 • kaadriedastuse sagedus peab olema vähemalt 25 fps;
 • videopildi suurus/kvaliteet peab olema vähemalt 1280x720 pikslit;
 • ülekande edastamisel võib olla mitu stream'i (voogedastust), kuid ühe streami (põhistreemi)
 • video bitrate peab olema vähemalt 1,2 Mbit ja audio bitrate peab olema vähemalt 96 Kbps;
 • tagatud peab olema heli- ja videoraja sünkroonsus;
 • otsülekanne tuleb edastada mõnele avalikule voogedastusplatvormile  (nt Youtube või Facebook);
 • pakkuja peab korraldama ülekande edastamise selliselt, et võimalike rikete korral oleks operatiivselt taastatud ülekande voogedastus. Lisaks voogedastusele tuleb istung salvestada, et järelevaatamise korral oleks võimalik tagada istungi jälgimine kogu selle ulatuses.

Nõuded järelevaatamisele:

 • pakkuja peab tegema Põltsamaa Vallavolikogu istungite salvestused järelvaadatavaks Youtube'i keskkonnas Põltsamaa valla kasutajakontol otseülekandega samaväärses kvaliteedis;
 • iga Põltsamaa Vallavolikogu istung peab olema järelevaadatav hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast selle toimumisaega.

Muud olulised asjaolud:

 • teenuse vahendusel loodud salvestiste omandiõigus kuulub tellijale;
 • tellijal peab olema ligipääs otsülekande avaliku kasutamise statistikale reaalajas kui ka
 • tagasiulatuvalt ülekannet vaadanud vaatajate hulga kohta;
 • hankija tagab vallavolikogu toimumise kohas 230V voolu olemasolu;
 • hankija tagab vallavolikogu toimumise kohas interneti püsiühenduse, millel on vähemalt 10Mbit nii alla- kui üleslaadimise kiirus;
 • vastava tehnika paigaldamiseks ja testide tegemiseks saab arvestada kolmetunnise ajaga enne istungi alguse aega;
 • tehnika tuleb ära viia ja ruumid vabastada kahe tunni jooksul peale ülekande lõppu.

 

Vallavolikogu istungi otseülekande umbkaudne kirjeldus parema ettekujutuse saamiseks

Kui istung toimub Põltsamaa kultuurikeskuses, siis tuleb arvestada, et laed on kõrged ja ruum on suur. Volikogu liikmed ja neid abistavad ametnikud (ca 20 inimest) võivad istuda hajutatult (2-meetriste vahedega) ja nende jutt peab olema otseülekandes piisavalt vali ja arusaadav. Hea kõnekvaliteedi tagamiseks on tarvis erinevatesse kohtadesse paigaldada mitmeid mikrofone.

Lisaks helile on tarvis saalis istuvaid isikuid ka videopildis üle kanda. Ülekande videopilt peab näitama vastavalt olukorrale nii saalis toimuva üldplaani, lähivõtet kui ka vajadusel MS Teams vahendusel kõnelejate pilti. Kui keegi võtab sõna, siis tuleb teda lähivõttena esiplaanil hoida. Seega saalis ja MS Teams'is toimuva edukaks jäädvustamiseks ja ülekandmiseks on vajalik operaatori olemasolu kaamera või kaamerate taga. Teenuse osutamiseks peab pakkujal olema vähemalt üks operaator.

 

Hinnapakkumuse tingimused

 • Hankelepingu periood on 24 kuud (01.01.2022 – 31.12.2023).
 • Pakkumuses palume ära näidata ühe vallavolikogu istungi reaalajas ülekande ja videosalvestuse tegemise ning selle järelevaatamise korraldamise maksumus.
 • Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 22.12.2021.
 • Hinnapakkumus tuleb saata aadressile info@poltsamaa.ee.

 

Hindamine ja edukaks tunnistamine

 • Hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta.
 • Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus on madalaim.
 • Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui:
  • hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;
  • odavaima pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust.

 

Lisainfo

 • Tellijal on lubatud pidada pakkujatega läbirääkimisi eelnimetatud tingimuste ja mahu osas, koheldes kõiki pakkujaid võrdselt.
 • Kontaktisikuks on Põltsamaa valla kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Raivo Suni, e-post raivo.suni@poltsamaa.ee, telefon 5648 0215.