Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 5. oktoobri istungist

  • Otsustati võõrandada MTÜ-le Puurmani Priitahtlik Päästeselts tasuta otsustuskorras maastikusuutlik veoauto GAZ 66-01 (AC-30/184) registreerimisnumbriga 383JAB. Veoauto kuulub Põltsamaa vallale ja seda rentis Jõgeva Päästeteenistuse ja Pajusi Vallavalitsuse vahelise rendilepingu alusel 2019. aastani Päästeameti Põltsamaa päästekomando. Rendilepingu lõppedes jäi masina  ajutiseks garažeerimiskohaks Päästeameti Põltsamaa päästekomando. MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts esitas 20.09.2021 Põltsamaa Vallavalitsusele taotluse, millega sooviti vallavalitsuse bilansis olev päästeauto saada enda kasutusse.
  • Kinnitati alates 1. jaanuarist 2022 Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseis. Vallavalitsuse korraldusega muudeti päevakeskuse koosseisus olevad tähtajalised töökohad (kaks tugiisiku kohta ja üks hooldustöötaja koht) tähtajatuteks. Ametikohad loodi projekti raames, mis lõpeb 31.12.2021, kuid teenuse vajadus jätkub.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 7000 eurot Põltsamaa Valla Päevakeskusele ratastooli kasutavatele abivajajatele sobiva kasutatud invasõiduki ostmiseks. Päevakeskusel on olemas üks sõiduauto, millega osutatakse sotsiaaltransporditeenust, kuid sellel puudub võimalus transportida ratastoolis abivajajat. Päevakeskuse juht on leidnud sobiva pakkumise kasutatud invasõiduki (Volkswagen Caddy INVA 2.0 77kW, 2009) soetamiseks.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest 1554 eurot Põltsamaa valla aasta haridustöötajate premeerimiseks. 259-eurose preemia saavad aasta tugispetsialist Kaija Raud, aasta huvihariduse õpetaja Õie Aruoja, aasta põhikooliõpetaja Margit Tõnisson, aasta gümnaasiumiõpetaja Ene Kase, aasta lasteaiaõpetaja Tiia Lants ja Aasta Tugi Anneli Kaeramaa.
  • Muudeti Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve koostamise juhendit. Seoses paraneva füüsilise isiku tulumaksu laekumisega ja arvestades ka riigi poolt õpetajatele kinnitatud palgatõusu on võimalik suurendada 2022. aasta eelarve üldist palgakasvu 6%-ni. Sellega seoses muudeti ka eelarve koostamise juhendit.
  • Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.