Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd haridus- ja kultuuritööspetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

HARIDUS- JA KULTUURITÖÖSPETSIALISTI ametikohale

 

Haridus- ja kultuuritööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla haridus- ja kultuurivaldkonna arendamises ning tegevuste kavandamises osalemine; valdkondlike õigusaktide koostamisel osalemine ja valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine; valla arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamisel osalemine; kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine, lepingute ettevalmistamine ning vastava komisjoni töö koordineerimine; kultuurikalendri koostamise koordineerimine; vallavalitsuse ürituste ja vastuvõttude koordineerimine; haridus- ja kultuurivaldkonna ürituste, ning täiendkoolituste koordineerimine ja korraldamine jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on haridus- ja kultuuritööspetsialisti ametijuhendis.

 

Ametikoha asukoht: Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõuded kandidaadile:

 •  kõrgharidus;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel (väga hea);
 • inglise keele oskus B2-tasemel (hea);
 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1350 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 20.10.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Haridus- ja kultuuritööspetsialisti konkurss".

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, e-post silja.peters@poltsamaa.ee, telefon 510 5889.