Uudised ja teated

Vallavara sõlmis lepingu Põltsamaa linnuse ehitustöödeks

Põltsamaa Vallavara OÜ sõlmis 23. juulil lepingu Tarrest LT OÜ-ga Põltsamaa linnuse ehitustöödeks. Lepingu maksumuseks on 2,263 miljonit eurot, mille eest rekonstrueeritakse väravahoone ning konvendihoone müürid ja torn.  

Väravahoonesse rajatakse aasta läbi kasutatav külastuskeskus. Tööde tähtaeg on 12 kuud ehk tööd peavad olema valmis hiljemalt 23. juulil 2022.

Konvendihoone juures tagatakse müüride säilimine ja ohutus, rajatakse korruseid ühendavad galeriid ning ligipääs lossitorni. Need tööd tuleb teostada 20 kuu jooksul ehk 23. märtsiks 2023.

Ehitaja leidmiseks korraldas Põltsamaa Vallavara OÜ läbirääkimistega ehitustööde hanke, millele esitasid omapoolse pakkumise lõpuks 4 ettevõtet hankemenetluses osalenud 10-st taotlejast.

Ehitustööde eelarveks oli ca 2,3 miljonit eurot. Esmased pakkumused jäid vahemikku 3,9-7,1 miljonit eurot, ületades eelarvet kuni kolmekordselt. Läbirääkimiste tulemusel vähendati tööde mahtu ning esialgu jäävad teostamata õuealaga seotud tööd ja konvendihoone katustamine.

Ehitustööde omanikujärelevalvet hakkab hanke tulemusena teostama Haspo OÜ.

Aktiivsed ettevalmistused lossi taastamistöödeks on käinud üle aasta. Koostatud on põhiprojektid ja teostatud nende ekspertiisid, lossi müüride vahelt ja keldritest on eemaldatud varingu- ja ehituspraht, lossi sisemüüridele on paigaldatud puidust tellingud.  Jooksvalt teostatakse Põltsamaa Vallavara enda ehitusmeeste poolt müüride taastamistöid, millele on toetust saadud Muinsuskaitseametist.

Põltsamaa linnuse taastamistöid ja sinna külastuskeskuse rajamist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest, Põltsamaa valla eelarvest ja Muinsuskaitseametist.

VAATA LISAKS!