Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib suveks raske ja sügava puudega laste hoidu lapsehoidjaid

Lapsehoidja peab olema täisealine, teovõimeline, iseseisvalt toimetulev isik  ja olema lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega.

Isik peab lapsehoidjana tegutsemiseks: omama kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset või omama vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja; olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.

Kandideerimise soovist andke teada esitades enda CV e-posti aadressile: jane.ott@poltsamaa.ee või Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104.

Täpsustavad küsimused: Jane Ott, tel. 503 8728,  jane.ott@poltsamaa.ee või Kätlin Kruus, tel. 5343 6275, katlin.kruus@poltsamaa.ee