Uudised ja teated

« Tagasi

ProgeTiigri programmist jagus toetust ka Põltsamaale

Selgunud on Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvooru tulemused – tänavu saab 60 üldhariduskooli, 3 kutsekooli ning 49 lasteaeda tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete ostmiseks toetust kokku 295 157 eurot. 
 
Teiste hulgas saavad tehnoloogiaõppe arendamiseks toetust ka lasteaed MARI ja Põltsamaa Ühisgümnaasium.
 
Taotluste põhjal on õppeasutustel endiselt suur huvi erinevate robootikavahendite järele, mis võimaldavad programmeerimise algtõdesid omandada. Populaarsed olid sel aastal ka droonid, VR seadmed, 3D printerid ja CNC pingid. 
 
ProgeTiigri programmijuht Kristi Salum tõdeb, et sel aastal esitati suur hulk väga häid taotlusi.
 
„Järjest enam on näha, et IT-oskuste arendamisele lähenetakse süsteemselt. Tegevusplaanid on läbimõeldud, tehnoloogia on olulisel kohal õppekavas, seda kasutatakse erinevates õppetegevustes ja -ainetes. Hea meel on, et saame haridusasutustele toeks olla seadmete soetamisel, mis aitavad õppetööd rikastada ning on abiks õpilaste loovuse, koostööoskuse ja tehnilise taibu arendamisel," räägib Salum.
 
Haridus- ja Noorteametisse laekus kokku 308 taotlust. 
 
Seadmete taotlusvooru korraldab Haridus- ja Noorteamet ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevust. Programmi tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.