Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 45. istung toimub 20.05.2021 algusega kell 15.00 Teamsis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 45. istung toimub neljapäeval, 20. mail 2021 algusega kell 15 Microsoft Teams keskkonnas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/204)

Ettekandja vallavolikogu esimees Margus Möldri

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1.4.1/2021/205)

Ettekandja jurist Ene Kivineem, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

3. Korteriomandite lõpetamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/190)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

4. Kaasfinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/202)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes Kersti Viggor, kaasettekandjad projektijuht Kristi Klaos ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

5. Laenu andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/203)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes Kersti Viggor, kaasettekandjad projektijuht Kristi Klaos ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

6. Põltsamaa valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/191)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Teppo

Revisjoikomisjoni arvamus

 

7. Informatsioon Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne

 

8. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään