Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 27. aprilli istungist

  • Otsustati avalikustada Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekt ajavahemikul 28.04-12.05.2021 Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee ja Põltsamaa Kultuurikeskuse veebilehel www.kultuurikeskus.eu. Ettepanekuid Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti kohta saab esitada kuni 12.05.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või paberil Põltsamaa valla kantseleisse ja Põltsamaa Kultuurikeskusse (sh Puurmani Rahvamajja ja Pajusi Rahvamajja). Avalik arutelu toimub 17. mail kell 17:15 Põltsamaa kultuurikeskuses.
  • Kinnitati riigihanke „Töökoja tee, Töökoja harutee ja Tööstuse tee rekonstrueerimine" tulemused. Edukaks tunnistati osaühing MOREEN pakkumus summas 133 875 eurot (ilma käibemaksuta). 
  • Anti 2029. aasta lõpuni Spordiklubi Toonus-Sport kasutusse tasuta Põltsamaa linnas Veski tn 5  juures asuv endine kruusakattega korvpalliväljak. 
  • Seati Põltsamaa linnas asuvale Õuna tn 1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide ja komplektalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
  • Nõustuti Väike-Kamari külas Kamari elektrijaama katastriüksuse ja Kalda katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Muudeti kolme Põltsamaa vallas asuva ja riigile kuuluva katastriüksuse koha-aadresse.
  • Nõustuti Lustivere külas Suti katastriüksuse, Kaavere külas Raja katastriüksuse, Neanurme külas Pärna katastriüksuse,  Väike-Kamari külas Männiku katastriüksuse ja Annikvere külas Annikvere farmi katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed. 
  • Otsustati mitte nõuda OÜ-lt ANU FOTO kahe arve tasumist. OÜ ANU FOTO esitas Põltsamaa Vallavalitsusele 07.04.2021 rendikompensatsiooni taotluse. Taotlust põhjendatakse sellega, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest pole ettevõte saanud teenust osutada ja seega ei ole ettevõttel olnud laekuvaid tulusid.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.