Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung 29.04.2021 algusega kell 15.00 Teamsis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 15 Microsoft Teams keskkonnas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Põltsamaa valla heakorraeeskirja kehtestamine (eelnõu nr 1-4.1/2021/95)

Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/140)

Ettekandja volikogu liige Indrek Eensalu, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/141)

Ettekandja volikogu liige Sigrid Maansoo, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

4. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/102)

Lisa teenistuskohtade koosseis

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

 

5. Vallavara võõrandamine (Vägari külas asuvad korteriomandid Kooli tee 4-11 ja Põdra tee 8-4) (eelnõu nr 1-4.2/2021/139)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

6. Arvamuse andmine maavara uuringuloale (eelnõu nr 1-4.2/2021/153)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

7. Ühinemislepingu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/154)

Lisa 1 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Lisa 2 Õiend

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

8. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään