Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 30. märtsi istungist

 

  • Lubati sulgeda Esku-Kamari Kooli lasteaiarühmad ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 05.07-30.07.2021.
  • Kinnitati Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseis alates 01.09.2021.

Vallavolikogu võttis 17.12.2020 vastu otsuse, millega 1. septembrist 2021 alustab õppe- ja kasvatustegevust Põltsamaa valla munitsipaalasutus Põltsamaa Valla Lasteaed. Lasteaia õppekohad on Põltsamaa linnas (2 õppekohta), Adavere alevikus, Vägari külas, Esku külas, Lustivere külas ja Pisisaare külas. Põltsamaa Valla Lasteaia koosseisus on kokku 94,5 ametikohta.

  • Kooskõlastati Puurmani Mõisakooli töötajate koosseis alates 01.09.2021.

Vallavolikogu võttis 17.12.2020 vastu otsuse, millega 31.08.2021 lõpetab iseseisva asutusena tegevuse Puurmani Lasteaed Siilipesa ja see liidetakse Puurmani Mõisakooliga. 1. septembrist 2021 alustab õppe- ja kasvatustegevust Puurmani Mõisakool ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikoolina. Pärast muudatust on Puurmani Mõisakoolis 29,25 ametikohta.

  • Kooskõlastati Puurmani Mõisakooli töötajate koosseis 01.04.-31.08.2021.

Vallavalitsus viis 2020. aastal Põltsamaa Halduse koosseisu Puurmani Mõisakooli maja perenaise ametikoha. Tänaseks on ilmnenud, et eelmainitud ametikoht ei haaku siiski Põltsamaa Halduse tegevuse eesmärkidega, tema tööülesanded on seotud suures osas Puurmani lossi kui hoonega ja haakuvad kooli tegemistega. Puurmani Mõisakooli direktor esitas taotluse ennistada töökoht Puurmani Mõisakooli töötajate koosseisu teenindus- ja majandusjuhi nime all. Põltsamaa Haldus on ümberkorraldusega nõus ning töökoha palgavahendid tõstetakse Põltsamaa Halduse eelarvest Puurmani Mõisakooli eelarvesse.

  • Kooskõlastati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.09.2021.

Vallavolikogu võttis 17.12.2020 vastu otsuse, millega 1. septembrist 2021 on  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekohad Põltsamaa linnas (2 õppekohta), Adavere alevikus, Vägari külas ja Lustivere külas. Esku-Kamari Kooli ja Pisisaare Algkooli kooliosad suletakse. Pärast muudatust on Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 120,25 ametikohta

  • Kehtestati korteriühistute toetuse taotlemiseks vormid.
  • Moodustati vallavalitsuse ajutine 5-liikmeline komisjon korteriühistute toetuse taotluste läbivaatamiseks ja tulemuste hindamiseks. Komisjoni kuuluvad Kersti Viggor (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Ain Valu, Aivar Aigro ja Kaja Kesküla.
  • Seati Põltsamaa linnas asuvale Kalevipoja kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva veetoru ja isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine veetoru ja kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses. Sundvalduse alaks määratakse 2 meetrit toru teljest mõlemale poole.
  • Nõustuti Annikvere külas Kupa katastriüksuse ja Kupari katastriüksuse liitmisega.
  • Määrati Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed järgmiselt:

 

jrk nr

küla/alevik

peatuse nimi

endine nimi

Stop-kood

1.

Vägari küla

Vägari parkla

-

4990021-1

2.

Annikvere küla

Annikvere väljad

Annikvere

4900031-1

3.

Annikvere küla

Annikvere väljad

Annikvere

4900033-1

4.

Tammiku küla

Tammiku rist

Tammiku tee

4900613-1

5.

Tammiku küla

Tammiku rist

Tammiku tee

4900614-1

6.

Rõstla küla

Rõstla

Põndi

4900473-1

7.

Rõstla küla

Rõstla

Põndi

4900474-1

8.

Rõstla küa

Rõstla

Põndi

4900475-1

9.

Kalme küla

Kalme

-

4990081-0

 

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.